Priėmimas į doktorantūros studijas

Vytauto Didžiojo universitetas siūlo doktorantūros studijas 24-iose mokslo kryptyse, gamtos, technologijos, žemės ūkio, humanitarinių bei socialinių mokslų srityse.

Prašymas dalyvauti priėmimo į doktorantūros studijas konkurse ir būtinų dokumentų skenuotos kopijos pateikiami internetu registracija vyksta internetu.

Valstybės finansuojamų doktorantūros studijų vietų, į kurias 2023 metais priimami studentai, skaičiaus ir studijų stipendijų skaičiaus paskirstymo pagal mokslo ir studijų institucijas ir mokslo ar meno kryptis sąrašas.

 

Mokslo sritis Mokslo kryptis Dokumentų priėmimo datos
Gamtos mokslai Informatika nuo 2023-05-01 iki 2023-05-15 (17.00 val.)*

nuo 2023-06-05 iki 2023-06-23 (17.00 val.)

 

Biochemija nuo 2023-06-01 – 2023-08-22
Biologija nuo 2023-06-01 iki 2023-08-22
Ekologija ir aplinkotyra nuo 2023-06-01 iki 2023-08-23
Technologijos mokslai Aplinkos inžinerija nuo 2023-05-01 iki 2023-05-15 (17.00 val.)*

nuo 2023-06-05 iki 2023-06-23 (17.00 val.)

Mechanikos inžinerija nuo 2023-05-01 iki 2023-05-15 (17.00 val.)*

nuo 2023-06-05 iki 2023-06-23 (17.00 val.)

Transporto inžinerija nuo 2023-06-19, 9.00 val. iki 2023-06-26, 15.00 val.
Žemės ūkio mokslai Agronomija nuo 2023-06-05 iki 2023-08-25
Miškotyra nuo 2023-06-05 iki 2023-08-25
Socialiniai mokslai Edukologija nuo 2023-06-01 iki 2023-08-31
Ekonomika nuo 2023-06-01 iki 2023-08-30
Komunikacija ir informacija nuo 2023-06-19, 9.00 val. iki 2023-06-26, 15.00 val.
Politikos mokslai nuo 2023-06-01 iki 2023-08-27
Psichologija nuo 2023-07-01 iki 2023-08-28
Sociologija nuo 2023-05-01 iki 2023-08-27
Teisė nuo 2023-06-09 iki 2023-06-30
Vadyba nuo 2023-06-01 iki 2023-08-30
Humanitariniai mokslai Etnologija nuo 2023-03-20 iki 2023-08-25
Istorija ir archeologija nuo 2023-06-01 iki 2023-08-25
Filologija nuo 2023-06-01 iki 2023-08-24
Filosofija nuo 2023-06-01 iki 2023-08-25
Menotyra nuo 2023-06-01 iki 2023-08-24
Teologija nuo 2023-06-01 iki 2023-09-01

* Dokumentų dėl užsienyje įgytos kvalifikacijos pripažinimo Lietuvoje teikimas (stojantiesiems, išsilavinimą įgijusiems užsienio aukštojo mokslo insitucijoje, ir neturintiems diplomo pripažinimą Lietuvoje patvirtinančio dokumento.

Prašymų priėmimas į doktorantūros studijas bus vykdomas internetu epasirašymas.vdu.lt.

Prašymas laikomas užregistruotu, kai yra užpildytos visos būtinos priėmimo į doktorantūros studijas internetinės epasirašymas.vdu.lt sistemos dalys, t. y. stojančiojo asmens duomenys, informacija apie įgytą išsilavinimą, nurodyta pageidaujama tematika, bei pateikti kiti būtini dokumentai.

Pateikus ne visą būtiną informaciją ar ne visus reikalingus dokumentus prašymas laikomas neužregistruotu.

Humanitariniai mokslai

Etnologijos mokslo kryptis

Filologijos mokslo kryptis

Filosofijos mokslo kryptis

Istorijos ir archeologijos mokslo kryptis

Menotyros mokslo kryptis

Teologijos mokslo kryptis

Socialiniai mokslai

Ekonomikos mokslo kryptis

Edukologijos mokslo kryptis

Komunikacijos ir informacijos mokslo kryptis

Politikos mokslų kryptis

Psichologijos mokslo kryptis

Sociologijos mokslo kryptis

Teisės mokslo kryptis

Vadybos mokslo kryptis

Gamtos mokslai

Biochemijos mokslo kryptis

Biologijos mokslo kryptis

Ekologijos ir aplinkotyros mokslo kryptis

Informatikos mokslo kryptis

Technologijos mokslai

Aplinkos inžinerijos mokslo kryptis

Mechanikos inžinerijos mokslo kryptis

Transporto inžinerijos mokslo kryptis

Žemės ūkio mokslai

Agronomijos mokslo kryptis

Miškotyros mokslo kryptis

Daugiau informacijos teikia

Doktorantūros mokykla