Priėmimas į doktorantūros studijas

Vytauto Didžiojo universitetas siūlo doktorantūros studijas 18-oje mokslo krypčių biomedicinos, fizinių, humanitarinių bei socialinių mokslų srityse.

Prašymas dalyvauti priėmimo į doktorantūros studijas konkurse ir būtinų dokumentų skenuotos kopijos pateikiami internetu registracija vyksta internetu.

Prašymų priėmimas į doktorantūros studijas bus vykdomas nuo 2018 m. liepos 2 dienos internetu epasirašymas.vdu.lt.

Prašymas laikomas užregistruotu, kai yra užpildytos visos būtinos priėmimo į doktorantūros studijas internetinės epasirašymas.vdu.lt sistemos dalys, t. y. stojančiojo asmens duomenys, informacija apie įgytą išsilavinimą, nurodyta pageidaujama tematika, bei pateikti kiti būtini dokumentai.

Pateikus ne visą būtiną informaciją ar ne visus reikalingus dokumentus prašymas laikomas neužregistruotu.

Fiziniai ir biomedicinos mokslai

Biochemijos mokslo kryptis

Biofizikos mokslo kryptis

Biologijos mokslo kryptis

Ekologijos ir aplinkotyros mokslo kryptis

Informatikos mokslo kryptis

Socialiniai mokslai

Ekonomikos mokslo kryptis

Edukologijos mokslo kryptis

Politikos mokslų kryptis

Psichologijos mokslo kryptis

Sociologijos mokslo kryptis

Teisės mokslo kryptis

Vadybos mokslo kryptis

Humanitariniai mokslai

Etnologijos mokslo kryptis

Filologijos mokslo kryptis

Filosofijos mokslo kryptis

Istorijos mokslo kryptis

Menotyros mokslo kryptis

Teologijos mokslo kryptis

Daugiau informacijos teikia

Doktorantūros mokykla