Priėmimas į doktorantūros studijas

Vytauto Didžiojo universitetas siūlo doktorantūros studijas 24-iose mokslo kryptyse, gamtos, technologijos, žemės ūkio, humanitarinių bei socialinių mokslų srityse.

Prašymas dalyvauti priėmimo į doktorantūros studijas konkurse ir būtinų dokumentų skenuotos kopijos pateikiami internetu registracija vyksta internetu.

Prašymų priėmimas į doktorantūros studijas bus vykdomas internetu epasirašymas.vdu.lt.

Valstybės finansuojamų doktorantūros studijų vietų, į kurias 2022 metais priimami studentai, skaičiaus ir studijų stipendijų skaičiaus paskirstymas pagal mokslo ir studijų institucijas ir mokslo ar meno kryptis

Mokslo sritis Mokslo kryptis Dokumentų priėmimo datos
Gamtos mokslai Informatika nuo 2022-05-02 iki 2022-05-13 (16.00 val.)*

nuo 2022-06-06 iki 2022-06-20 (17.00 val.)

Biologija nuo 2022-07-01 iki 2022-08-23
Ekologija ir aplinkotyra nuo 2022-07-01 iki 2022-08-24
Technologijos mokslai Aplinkos inžinerija nuo 2022-05-02 iki 2022-05-13*
nuo 2022-06-06 iki 2022-06-20
Mechanikos inžinerija nuo 2022-05-02 iki 2022-05-13*
nuo 2022-06-06 iki 2022-06-20
Transporto inžinerija
Žemės ūkio mokslai Agronomija nuo 2022-06-01 iki 2022-08-26
Miškotyra nuo 2022-06-01 iki 2022-08-26
Socialiniai mokslai Edukologija nuo 2022-07-01 iki 2022-08-31
Ekonomika nuo 2022-07-01 iki 2022-08-30
Komunikacija ir informacija nuo 2022-06-20, 9.00 val. iki 2022-06-27, 14.00 val.
Politikos mokslai nuo 2022-07-01 iki 2022-08-27
Psichologija nuo 2022-07-01 iki 2022-08-25
Sociologija nuo 2022-07-01 iki 2022-08-26
Teisė nuo 2022-06-10 iki 2022-06-30
Vadyba nuo 2022-07-01 iki 2022-08-30
Humanitariniai mokslai Etnologija nuo 2022-07-01 iki 2022-08-31
Istorija ir archeologija nuo 2022-07-01 iki 2022-08-25
Filologija nuo 2022-07-01 iki 2022-08-25
Filosofija nuo 2022-07-01 iki 2022-08-26
Menotyra nuo 2022-07-01 iki 2022-08-24
Teologija nuo 2022-07-01 iki 2022-09-02

 

* Priėmimo dokumentų pateikimas ir registravimas kandidatams, išsilavinimą įgijusiems užsienio aukštojo mokslo insitucijoje, ir neturintiems diplomo pripažinimą Lietuvoje patvirtinančio dokumento.

Prašymas laikomas užregistruotu, kai yra užpildytos visos būtinos priėmimo į doktorantūros studijas internetinės epasirašymas.vdu.lt sistemos dalys, t. y. stojančiojo asmens duomenys, informacija apie įgytą išsilavinimą, nurodyta pageidaujama tematika, bei pateikti kiti būtini dokumentai.

Pateikus ne visą būtiną informaciją ar ne visus reikalingus dokumentus prašymas laikomas neužregistruotu.

Humanitariniai mokslai

Etnologijos mokslo kryptis

Filologijos mokslo kryptis

Filosofijos mokslo kryptis

Istorijos ir archeologijos mokslo kryptis

Menotyros mokslo kryptis

Teologijos mokslo kryptis

Socialiniai mokslai

Ekonomikos mokslo kryptis

Edukologijos mokslo kryptis

Komunikacijos ir informacijos mokslo kryptis

Politikos mokslų kryptis

Psichologijos mokslo kryptis

Sociologijos mokslo kryptis

Teisės mokslo kryptis

Vadybos mokslo kryptis

Gamtos mokslai

Biochemijos mokslo kryptis (2022 m. priėmimo nebus)

Biologijos mokslo kryptis

Ekologijos ir aplinkotyros mokslo kryptis

Informatikos mokslo kryptis

Technologijos mokslai

Aplinkos inžinerijos mokslo kryptis

Mechanikos inžinerijos mokslo kryptis

Transporto inžinerijos mokslo kryptis

Žemės ūkio mokslai

Agronomijos mokslo kryptis

Miškotyros mokslo kryptis

Daugiau informacijos teikia

Doktorantūros mokykla