Dėstomi dalykai

Vytauto Didžiojo universitete vykdomos Artes liberales principais grįstos studijos. Studentas studijuoja ne tik savo pasirinktos specialybės studijų dalykus, bet ir tarpdisciplininėms  žinioms ir gebėjimams įgyti įvairių studijų sričių Artes liberales studijų dalykus. Universitete studijų dalykai skirstomi į 3 grupes:

 • A grupė – pagrindinių studijų sričių dalykai ir užsienio kalbos;
 • B grupė – alternatyvūs įvadiniai studijų krypčių dalykus, dėstomi kitose, nei studentas studijuoja, studijų programose;
 • C grupė – tavo pasirinktos specialybės dalykai.

Kiekvieno semestro pradžioje studentai pasirenka dalykus, kuriuos nori studijuoti tą semestrą, ir į juos užsiregistruoja. Pirmakursiams tai padaryti padeda VDU darbuotojai ir studentai.

A grupės dalykai

A grupė – pagrindinių studijų sričių studijų dalykai, skirti įvairių studijų sričių žinioms ir gebėjimams įgyti bei užsienio kalbos. Šią dalykų grupę sudaro 4 studijų sričių ir vienas užsienio kalbų pogrupiai:

 • Gamtos, technologijų ir žemės ūkio mokslų
 • Humanitariniai mokslų
 • Socialiniai mokslų
 • Menų
 • Užsienio kalbos

Studentas turi pasirinkti ne mažiau kaip po vieną studijų dalyką iš visų keturių studijų sričių pogrupių (ne mažiau kaip 16 kreditų), nesirinkdamas savo studijuojamos studijų programos studijų krypties dalyko. A grupės studijų dalykus studentas turi išklausyti per pirmuosius dvejus studijų metus. A grupės dalykų sąrašas.

Anglų ir kitos užsienio kalbos

Iš užsienio kalbų pogrupio, kurį sudaro privalomi anglų kalbos bei kitų Universitete dėstomų užsienio kalbų studijų dalykai, studentas turi pasirinkti ne mažiau kaip 12 kreditų ir ne daugiau kaip 24 kreditų:

 • studentai, pradėję studijuoti Universitete anglų kalbą nuo aukštesnio nei A1 lygio, turi pasiekti akademinės anglų kalbos C1 lygį;
 • studentai, pradėję studijuoti anglų kalbą nuo A1 lygio arba įstoję į Universitetą 2015 metais ir anksčiau, turi pasiekti akademinės anglų kalbos B2 lygį.
 • studentai, pradėję studijuoti Universitete ir turintys akademinės anglų kalbos C1 lygio kompetencijas, privalo studijuoti anglų kalbos aukštesnį lygį arba kitas užsienio kalbas, kurių apimtis ne mažesnė kaip 12 kreditų. Likusius laisvus kreditus studentai gali panaudoti pasirinkdami aukštesnio nei C1 lygio anglų kalbos studijas, kitų užsienio kalbų studijas arba laisvai pasirenkamus studijų dalykus.

Anglų kalbos mokymosi lygis nustatomas pagal Užsienio kalbų institute išlaikyto anglų kalbos testo rezultatus ir anglų kalbos įvertinimus brandos atestate. Anglų kalbos lygio nustatymo testo gali nelaikyti studentai, anglų kalbos valstybiniame brandos egzamine surinkę 90% ir daugiau. Jie mokosi anglų kalbos, pasirinkę bet kurį C1 arba C1/C2  lygio anglų kalbos dalyką. C1 lygio kompetencija įskaitoma studentams pateikusiems C1 lygio kompetenciją liudijančius dokumentus (standartizuotų anglų kalbos testų arba išsilavinimo anglų kalba įgijimo pažymėjimus).

Užsienio kalbų dalykų aprašai pateikiami A grupės dalykų sąraše.

B grupės dalykai

B grupė – alternatyvūs įvadiniai studijų krypčių dalykai, dėstomi kitose, nei studentas studijuoja, studijų programose. Šiai grupei skirtus kreditus (16 kreditų) studentas gali panaudoti laisvai rinkdamasis studijų dalykus ne tik iš B, bet ir iš A grupės. Jei studentas neturi ECDL (Europos kompiuterio vartotojo) pažymėjimo, nėra teigiamu balu išlaikęs informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino, nelaikė arba neišlaikė Universitete organizuojamo kompiuterinio raštingumo patikrinimo testo, privalomai turi studijuoti Kompiuterinio raštingumo studijų dalyką (4 kreditai). Jei studentas studijuoja gretutinėje studijų programoje, B grupei skirtus kreditus gali panaudoti gretutinės studijų programos dalykų studijoms. B grupės dalykų sąrašas.

C grupės dalykai

C grupė – studento pasirinktos studijų programos (specialybės) dalykai, tarp jų – kursiniai darbai, praktika ir baigiamasis darbas. Išsamų kiekvieno specialybės dalyko aprašą rasi bakalauro studijų programų sąraše.

Registracija į studijų dalykus

Į A, B, C grupių dalykus pirmakursiai registruojasi renginio „Įvadas į studijas“ metu, prisijungę prie studentų savitarnos portalo studentas.vdu.lt

VDU studentų atstovai ir darbuotojai padės pirmojo kurso studentams susidaryti tvarkaraštį ir užsiregistruoti į A, B, C grupių dalykus (daugiau informacijos apie registraciją į dalykus – „Įvado į studijas VDU“ metu).

Registracija į A, B, C grupės dalykus vyks kompiuteriu, prisijungus prie studentų savitarnos portalo studentas.vdu.lt. Prisijungimo vardas ir slaptažodis pirmakursiams bus suteikti registruojantis. Neužmirškite atsinešti asmens dokumento. Registracijos eilė sudaroma pagal konkursinį stojimo į VDU balą. Negalintiems atvykti būtinas notariškai patvirtintas kito žmogaus delegavimas užregistruoti į dalykus.

Per pirmąsias dvi semestro savaites studentai privalo patikslinti registraciją ir pakoreguoti individualius studijų planus, t. y. išsibraukti iš studijų dalyko registracijos sąrašo arba įsirašyti, jei yra laisvų vietų, į studijų dalyko registracijos sąrašus. Šiame etape studentas turi galutinai suformuoti individualius studijų planus.