Studentams su negalia

Atvirumas, dialogas, dėmesys kiekvienam ir draugiškumas yra VDU puoselėjamos vertybės, kuriomis vadovaujantis, neįgalus studentas VDU visada yra išklausomas, suprantamas, pats gali dalyvauti ir prisidėti prie jam sudaromų palankių mokymosi, studijų ir gyvenimo sąlygų kūrimo proceso – tai vienas iš kertinių aspektų, kodėl Vytauto Didžiojo universitetas gali pelnytai didžiuotis neįgaliems draugiško universiteto statusu. Šį statusą pripažino ir Lietuvos žmonių su negalią sąjunga 2015 m. gegužės 20 d. įteikdama universitetui tai patvirtinantį sertifikatą.

Įgyvendindamas socialiai atsakingo universiteto politiką neįgaliųjų studentų atžvilgiu, universitetas neįgaliems studentams:

  • skirią finansinę paramą. Kiekvieną studijų semestrą universitetas teikia lengvatą studijų ir bendrabučio apgyvendinimo mokesčiui
  • kuria ir (ar) rekonstruoja materialinę universiteto bazę pritaikant, adaptuojant ją įvairią negalią turintiems studentams
  • sudaro sąlygas neįgaliesiems gyventi jų poreikiams pritaikytuose bendrabučio kambariuose, kuriuose jie turi galimybę gyventi su juos lydinčiu asmeniu
  • stengiasi studijų programas ir patį studijų procesą padaryti lanksčiais, galinčiais būti pritaikytais prie neįgalaus asmens poreikių, taikant įvairias studijų atsiskaitymo formas ir pan.
  • įrengė poilsio kambarį (K. Donelaičio g. 52, I a.), kuriame neįgalieji gali pasinaudoti jame esančia įranga ir inventoriumi skirtu neįgaliesiems, taip pat pailsėti, pasinaudoti masažo kėde ar tiesiog mokytis ramioje aplinkoje
  • sudaro sąlygas studijuojantiesiems naudotis jiems skirtomis mokymo / ugdymo priemonėmis, įrenginiais ir tokiu būdu neįgalieji patys gali pasirūpinti studijoms reikalinga medžiaga

Aktualu:

Daugiau informacijos teikia