Meninė veikla

Vytauto Didžiojo universitetas sudaro sąlygas studentų meninei, kūrybinei raiškai realizuotis per Menų centro, kuris yra sudėtinė, struktūrinė Studentų reikalų departamento dalis, kuruojamas veiklas, apjungiančias vizualiųjų, atlikimo ir scenos meno krypčių iniciatyvas.

Daugiau apie Menų centrą