Mokestinės lengvatos

Vytauto Didžiojo universitetas (toliau – Universitetas), realizuodamas socialiai atsakingo universiteto misiją, vadovaudamasi Universiteto mokestinių lengvatų teikimo ir kompensacijų skyrimo tvarkos aprašu, teikia mokestines lengvatas studentams konkurso ir ne konkurso būdu.

Vytauto Didžiojo universiteto teikiamos mokestinės lengvatos studentams gali sudaryti 25, 50, 75 arba 100 proc. studijų ir (ar) apgyvendinimo mokesčio sumažinimo už semestrą.

Lengvatos skiriamos atsižvelgiant į visą studentui skirtą Universiteto paramą, mokamas stipendijas, suteiktas lengvatas ir (ar) Universitetui mokamų mokesčių dydį, ar iš valstybės biudžeto lėšų (per Neįgaliųjų reikalų departamentą prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinį studijų fondą ir t. t.), vadovaujantis Lietuvos Respublikos institucijų nustatyta tvarka, ar iš privačių juridinių ar fizinių asmenų studentui suteikiamą paramą ir (ar) skiriamas stipendijas.

Dokumentai

Studentų reikalų departamentas

  • K. Donelaičio g. 52 (106-107), 44244 Kaunas
  • Telefonas (8 37) 327 977, (8 37) 751 175
  • El. paštas studentas@vdu.lt