Vaistų ir genų pernašos tyrimų klasteris

Tyrimų kryptys

Klasteris siekia kompleksiškai tiriant elektroporacijos ir sonoporacijos reiškinius (elektrinių laukų ir ultragarso poveikį ląstelėms), atliekant šių procesų analizę ir modeliavimą, įvertinti vaistų ir genų pernašai į ląsteles in vitro ir audinius in vivo. Remiantis minėtais tyrimais, norima išvystyti ir pagrįsti hibridinį vaistų ir genų elektrosonopernašos metodą, siekiant jį pritaikyti žmonių gydymui klinikoje.

Kita klasterio kryptis koncentruojasi ties tikslu pritaikyti elektrosonopernašos metodą aktyvių biologinių molekulių (siRNR, plazmidžių, įvairių slopiklių) pernašai į nervines ląsteles nervų sistemos vystymosi tyrimams. Vykdant minėtus tyrimus lygiagrečiai siekiama kurti ir tobulinti elektrosonoporatoriaus prototipą ir jo pagrindu išvystyti elektrosonoporatorių serijinę gamybą mažoje ar vidutinėje Lietuvos verslo įmonėje, užtikrinant jų pritaikymą klinikoje.

Klasterio nariai

Doktorantai

Apgintos daktaro disertacijos klasterio tematika