Patikimumo, saugumo ir rizikos analizės metodai

Tyrimų kryptys

Klasterio mokslininkų pagrindinis tikslas – vystyti patikimumo, saugumo, rizikos analizės matematinius metodus ir jų taikymą energetikoje, pramonėje, medicinoje, kitose srityse. Taip pat siekiama kurti energijos tiekimo saugumo vertinimo teorinius principus, moksliškai pagrįsti energetinio saugumo kriterijus, rengti ir tobulinti socioekonominių, politinių ir kitų pasekmių, dėl galimų energijos sutrikimų, vertinimo metodikas. Klasterio nariai koncentruojasi ties:

  • Sistemų rizikos ir patikimumo analize
  • Atsitiktinių dydžių sumų skirstinių asimptominė analize
  • Diferencialinių lygčių skaitiniai sprendimo metodai

Klasterio nariai

Doktorantai

Apgintos daktaro disertacijos klasterio tematika

  • Inga Žutautaitė-Šeputienė. Nestacionarių procesų modelių parametrų vertinimas Bajeso metodu. Kaunas: VDU, 2010.
  • Sigita Pečiulytė. Kraštinių uždavinių su įvairių tipų nelokaliosiomis sąlygomis tyrimas ir skaitinė analizė. Kaunas: VDU, 2007.