Dirbtinio intelekto ir skaitmenizavimo sistemos

Tyrimų kryptys

Atsinaujinusio klasterio (ankst. pavadinimas „Sistemų analizė, modeliavimas, valdymas ir optimizavimas“) mokslininkai ir tyrėjai, iki šiol kūrę neraiškios logikos, biologinių sistemų elgsenos, signalų atpažinimo bei optimalaus prognozavimo principais pagrįstų įvairios fizikinės prigimties sistemų ir procesų modelius, valdymo, mokymosi, atpažinimo ir optimizavimo algoritmus bei programines priemones, šiuo metu gilinasi į naujas tyrimų kryptis:

 • Dirbtinio intelekto metodų taikymas šnekos ir kalbos technologijoms
 • Dirbtinio intelekto taikymai fintech, pramonei, žaliajai ekonomikai ir visuomenės saugumui
 • Dirbtinio intelekto metodų taikymas bioinformatikoje ir biomedicinoje bei žinių paieškai didelių bio-duomenų bazėse
 • Kognityviosios robotinės sistemos ir žmogaus-roboto sąsajos
 • Mokymosi procesų neuroninėse sistemose modeliavimas
 • Skaitmenizavimas ir išmaniosios aplinkos
 • Virtualiųjų aplinkų sistemų modeliavimas

Klasterio nariai

Doktorantai

Apgintos daktaro disertacijos klasterio tematika

 • Edgaras Ščiglinskas. Žmogaus reakcijos į kintamą virtualųjį trimatį veidą identifikavimas ir valdymas panaudojant prognozuojančius modelius. Kaunas: VDU, 2021.
 • Darius Pacauskas. Informacinių sistemų vaidmuo kūrybiškumo skatinimo procese. Helsinkis: Aalto universitetas, 2016.
 • Gintarė Čeidaitė. Akustinių signalų atpažinimo sistemų prisitaikymo prie pasikeitusių aplinkos sąlygų tyrimas. Kaunas: VDU, 2014.
 • Gediminas Liaučius. Slėgio objekto skaitmeninis adaptyvusis valdymas. Kaunas: VDU, 2014.
 • Tadas Kraujalis. Neraiškių valdymo sistemų modeliavimas ir verifikavimas atkarpomis tiesiniu agregatiniu formalizavimo metodu. Kaunas: VDU, 2014.
 • Andrius Davidsonas. Parametrinio paviršiaus modelio sudarymas iš trimačio taškų debesies. Kaunas: VDU, 2013.
 • Vidas Daudaravičius. Teksto skaidymas pastoviųjų junginių segmentais. Kaunas: VDU, 2013.
 • Ruslanas Vitiutinas. Modeliavimu grindžiamo UML įrankių įskiepių kūrimo metodika jos realizavimas. Kaunas: VDU, 2011.
 • Audrius Varoneckas. Hibridinis RR intervalų sekų modelis miego stadijoms atpažinti. Kaunas: VDU, 2011.
 • Jurgita Kapočiūtė-Dzikienė. Adaptyvaus agento aplinkos ir tikslo modelių indukcija deterministinėje aplinkoje. Kaunas: VDU, 2011.
 • Giedrius Norkevičius. Garsų trukmių modelių kūrimo metodas,naudojant didelės apimties daugelio kalbėtojų garsyną. Kaunas: VDU, 2011.
 • Ingrida Steponavičė. Tolygaus sprendinių išdėstymo Pareto aibėje algoritmai ir jų taikymai rizikos valdyme. Kaunas: VDU, 2011.
 • Aušra Vidugirienė. Vairo pasukimo kampo ir pagreičio signalų prognozavimas. Kaunas: VDU, 2010.