Sistemų analizė, modeliavimas, valdymas ir optimizavimas

Tyrimų kryptys

Šio klasterio nariai kuria neraiškios logikos, biologinių sistemų elgsenos, signalų atpažinimo bei optimalaus prognozavimo principais pagrįstų įvairios fizikinės prigimties sistemų ir procesų modelius, valdymo, mokymosi, atpažinimo ir optimizavimo algoritmus bei programines priemones.

Tyrinėjama

 • Sistemų analizės ir valdymo metodai, pagrįsti prognozuojančiais ir neraiškios logikos modeliais.
 • Mokymosi mechanizmų biologiniuose neuronuose modeliavimas.
 • Šnekos ir muzikos signalų modeliavimas bei jų atpažinimo sistemų optimizavimas.
 • Mokymosi elementų taikymas robotų judesių modeliavime.
 • Žmogaus-roboto sąsaja naudojant žiniatinklį, ontologijas ir natūralią kalbą.

Klasterio nariai

Doktorantai

Apgintos daktaro disertacijos klasterio tematika

 • Darius Pacauskas. Informacinių sistemų vaidmuo kūrybiškumo skatinimo procese. Helsinkis: Aalto universitetas, 2016.
 • Gintarė Čeidaitė. Akustinių signalų atpažinimo sistemų prisitaikymo prie pasikeitusių aplinkos sąlygų tyrimas. Kaunas: VDU, 2014.
 • Gediminas Liaučius. Slėgio objekto skaitmeninis adaptyvusis valdymas. Kaunas: VDU, 2014.
 • Tadas Kraujalis. Neraiškių valdymo sistemų modeliavimas ir verifikavimas atkarpomis tiesiniu agregatiniu formalizavimo metodu. Kaunas: VDU, 2014.
 • Andrius Davidsonas. Parametrinio paviršiaus modelio sudarymas iš trimačio taškų debesies. Kaunas: VDU, 2013.
 • Vidas Daudaravičius. Teksto skaidymas pastoviųjų junginių segmentais. Kaunas: VDU, 2013.
 • Ruslanas Vitiutinas. Modeliavimu grindžiamo UML įrankių įskiepių kūrimo metodika jos realizavimas. Kaunas: VDU, 2011.
 • Audrius Varoneckas. Hibridinis RR intervalų sekų modelis miego stadijoms atpažinti. Kaunas: VDU, 2011.
 • Jurgita Kapočiūtė-Dzikienė. Adaptyvaus agento aplinkos ir tikslo modelių indukcija deterministinėje aplinkoje. Kaunas: VDU, 2011.
 • Giedrius Norkevičius. Garsų trukmių modelių kūrimo metodas,naudojant didelės apimties daugelio kalbėtojų garsyną. Kaunas: VDU, 2011.
 • Ingrida Steponavičė. Tolygaus sprendinių išdėstymo Pareto aibėje algoritmai ir jų taikymai rizikos valdyme. Kaunas: VDU, 2011.
 • Aušra Vidugirienė. Vairo pasukimo kampo ir pagreičio signalų prognozavimas. Kaunas: VDU, 2010.