Klimato kaitos ir aplinkos taršos poveikis organizmų sąveikai ir sveikatingumui geno-ekosistemos lygmenyse (KLIGEN)

Klasterio tikslai

Klasteris siekia įvertinti populiacijų genetinės struktūros pokyčius, vykstančius dėl kintančių aplinkos sąlygų. Taip pat norima, naudojant ekspozicijos ir jautrumo biologinius žymenis, patobulinti ankstyvąją aplinkos lemiamų ligų atpažinimo technologiją. Siekiama pasiūlyti šiuolaikinę aplinkos kokybės monitoringo priemonę ekosistemų pokyčiams stebėti.

Klasterio nariai

Doktorantai

Apgintos daktaro disertacijos klasterio tematika