Klimato kaitos ir aplinkos taršos poveikis organizmų sąveikai ir sveikatingumui geno-ekosistemos lygmenyse (KLIGEN)

Klasterio tikslai

Klasteris siekia įvertinti populiacijų genetinės struktūros pokyčius, vykstančius dėl kintančių aplinkos sąlygų. Taip pat norima, naudojant ekspozicijos ir jautrumo biologinius žymenis, patobulinti ankstyvąją aplinkos lemiamų ligų atpažinimo technologiją. Siekiama pasiūlyti šiuolaikinę aplinkos kokybės monitoringo priemonę ekosistemų pokyčiams stebėti.

Klasterio nariai

Doktorantai

  • dokt. Dalia Černevičienė (VDU Gamtos mokslų fakultetas)
  • dokt. Žygimantas Janeliūnas (VDU Gamtos mokslų fakultetas)
  • dokt. Erika Juškaitytė (VDU Gamtos mokslų fakultetas)
  • dokt. Miglė Razgūnaitė (VDU Gamtos mokslų fakultetas)
  • dokt. Povilas Sakalauskas (VDU Gamtos mokslų fakultetas)
  • dokt. Paulina Amšiejūtė (VDU Gamtos mokslų fakultetas)
  • dokt. Justina Snegiriovaitė (VDU Gamtos mokslų fakultetas)
  • dokt. Silvija Guzovijūtė (VDU Gamtos mokslų fakultetas)
  • dokt. Aurelija Ramanauskaitė (VDU Gamtos mokslų fakultetas)

Apgintos daktaro disertacijos klasterio tematika