Klimato kaitos ir aplinkos taršos poveikis organizmų sąveikai ir sveikatingumui geno-ekosistemos lygmenyse (KLIGEN)

Klasterio tikslai

Klasteris siekia įvertinti populiacijų genetinės struktūros pokyčius, vykstančius dėl kintančių aplinkos sąlygų. Taip pat norima, naudojant ekspozicijos ir jautrumo biologinius žymenis, patobulinti ankstyvąją aplinkos lemiamų ligų atpažinimo technologiją. Siekiama pasiūlyti šiuolaikinę aplinkos kokybės monitoringo priemonę ekosistemų pokyčiams stebėti.

Klasterio nariai

Doktorantai

Apgintos daktaro disertacijos klasterio tematika

 • Matas Galdikas. Dezmacentor reticulatus erkių genetinė įvairovė Europoje. Kaunas: VDU, 2020.
 • Vesta Jonikė. Migruojančių paukščių ir jų pernešamų erkių užsikrėtimas patogenais. Kaunas: VDU, 2020.
 • Dalytė Mardosaitė-Busaitienė. Vektorių pernešamų patogenų paplitimas Iir genetinė įvairovė smulkiuosiuose graužikuose (Muridae, Cricetidae). Kaunas: VDU, 2020.
 • Kamilė Klepeckienė. Lietuvos ir Norvegijos elninius gyvūnus parazituojančios briedmusės ir jų užsikrėtimas patogenais. Kaunas: VDU, 2020.
 • Vytautas Sabūnas. Šunų užsikrėtimas vektorių pernešamais patogenais. Kaunas: VDU, 2019.
 • Dovilė Nugaraitė. Kiauninių (Mustelidae) helmintų faunos ypatumai Lietuvoje. Kaunas: VDU, 2019.
 • Asta Aleksandravičienė. Dermacentor reticulatus erkių užsikrėtimas patogenais skirtinguose paplitimo arealo vietovėse. Kaunas: VDU, 2017.
 • Ramūnas Vilčinskas. Paprastojo kadagio (Juniperus communis L.) Lietuvos populiacijų genetinė įvairovė ir ją sąlygojantys veiksniai. Kaunas: VDU, 2017.
 • Inga Petravičienė. Aplinkos veiksnių integruotos ekspozicijos poveikis ikimokyklinio amžiaus vaikų antsvoriui ir nutukimui. Kaunas: VDU, 2017.
 • Giedrė Ruzgaitė. Autosominių ir Y chromosomos STR žymenų genetinių rodiklių vertinimas Lietuvos populiacijoje teismo genetikos aspektais. Kaunas: VDU, 2016.
 • Daiva Staradumskytė. Geriamojo ir atvirų vandens telkinių užterštumo mikroorganizmais tyrimas Kauno ir Marijampolės regione. Kaunas: VDU, 2016.
 • Loreta Griciuvienė. Ūsūrinių šunų (Nyctereutes procyonoides) populiacijų genetinės struktūros formavimasis invazinėse teritorijose ir jų poveikis ekosistemoms. Kaunas: VDU, 2016.
 • Eglė Galdikaitė-Brazienė. Ixodes erkių genetinė įvairovė Baltijos šalyse. Kaunas: VDU, 2016.
 • Sandra Andrušaitytė. Aplinkos veiksnių poveikis ikimokyklinio amžiaus vaikų alergijų rizikai. Kaunas: VDU, 2015.
 • Indrė Lipatova. Blusų (siphonaptera) rūšinė įvairovė ir užsikrėtimas patogenais. Kaunas: VDU, 2015.
 • Lina Jocienė. Invazinių bitinės sprigės (Impatiens glandulifera Royle) populiacijų genetinė įvairovė. Kaunas: VDU, 2015.
 • Irma Ražanskė. Svetimkraščių elninių genetinis poveikis vietinėms rūšims, įtaka bendrijų biologinei įvairovei ir stabilumui. Kaunas: VDU, 2014.
 • Gintarė Skyrienė. Svetimkraščio žinduolio ondatros (Ondatra Zibethicus) paplitimas, genetinė įvairovė ir helmintai. Kaunas: VDU, 2014.
 • Gediminas Balčius. Vidinių trihalometanų dozių, gaunamų iš buityje vartojamo vandens, ir kitų aplinkos veiksnių poveikis nepalankių nėštumo baigčių rizikai. Kaunas: VDU, 2014.
 • Violeta Kapustinskienė. Pašalinių vandens dezinfekcijos produktų – trihalometanų ekspozicijos įtaka įgimtų anomalijų rizikai. Kaunas: VDU, 2013.
 • Inga Bendokienė. Autotransporto keliamo triukšmo ekspozicijos įvertinimas ir jos ryšys su moterų hipertenzijos rizika. Kaunas: VDU, 2011.
 • Audrius Dėdelė. Individualios ekspozicijos azoto dioksidu nustatymas ir ryšio su nepalankiomis nėštumo baigtimis tyrimas Kauno mieste. Kaunas: VDU, 2011.
 • Asta Danilevičiūtė. Trihalometanų geriamajame vandenyje ir tabako dūmų įtaka nepalankioms nėštumo baigtims, esant Glutationo S-transferazės T1 ir M1 genetiniam polimorfizmui. Kaunas: VDU, 2011.
 • Brigita Paulavičiūtė. Molekulinių žymenų panaudojimas Tischeriidae (Lepidoptera: Gelechioidea) drugių biocheminėje sistematikoje. Kaunas: VDU, 2010.
 • Judita Žukauskienė. Paprastosios spanguolės (Vaccinium oxycoccos L.) DNR įvairovės ir fenolinių junginių uogose tyrimai. Kaunas: VDU, 2010.
 • Jana Radzijevskaja. Erkių pernešamų patogenų Borrelia burgdorferi sensu lato ir Anaplasma phagocytophilum rezervuarinių šeimininkų ir vektorių nustatymas Lietuvoje ir Norvegijoje. Kaunas: VDU, 2008.
 • Vaida Tubelytė-Kirdienė. Naminių vištinių paukščių baltyminių sistemų įvairovė ir jos ryšys su paukščių produktyvumu. Kaunas: VDU, 2007.
 • Daiva Ambrasienė. Erkių Ixodes ricinus L. ir jų platinamų endoparazitų paplitimas Lietuvoje ir jį lemiantys veiksniai. Kaunas: VDU, 2007.