Atkuriamasis senatas

1989–1996 m.

Pirmininkai

 1. Prof. Jurgis Vilemas, Fizikinių-techninių energetikos problemų institutas, Lietuva (1989–1993);
 2. Prof. Aleksandras Vanagas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuva (1993–1995);
 3. Dr. Simas Ramutis Petrikis, Mokslo įstaiga „LIRA“, Lietuva (1995–1996).

Nariai

 1. Dr. Valdas Adamkus, U.S. Environmental Protection Agency, USA
 2. Prof. Kazys Almenas, University of Maryland, USA
 3. Prof. Vaidotas Antanaitis, Lietuvos žemės ūkio akademija, Lietuva
 4. Prof. Kazimieras Antanavičius, Ekonomikos institutas, Lietuva
 5. Prof. Algirdas Avižienis, University of California, USA
 6. Prof. Romualdas Baltrušis, Kauno technologijos universitetas, Lietuva
 7. Prof. Audronė Barūnaitė-Willeke, Miami University, USA
 8. Prof. Liucija Baškauskaitė, California State University, USA
 9. Prof. Raimondas Bentkus, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
 10. Prof. Vytautas J. Bieliauskas, St. Xavier University, USA
 11. Prof. Jurgis Brėdikis, Kauno medicinos akademija, Lietuva
 12. Prof. Feliksas Bukauskas, Kauno medicinos akademija, Lietuva
 13. Prof. Antanas Buračas, Ekonomikos institutas, Lietuva
 14. Doc. Alvydas Butkus, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
 15. Prof. Viktoras Butkus, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
 16. Prof. Birute Ciplijauskaitė, University of Wisconsin, USA
 17. Prof. Vytautas J. Černius, Temple University, USA
 18. Prof. Henry Dauderis, Concordia University, Canada
 19. Prof. Vytautas Doniela, University of Newcastle, Australia
 20. Prof. Marija Gimbutienė, University of California, USA
 21. Prof. Vladas Gronskas, Vilniaus universitetas, Lietuva
 22. Prof. Aronas Gutmanas, Kauno medicinos akademija, Lietuva
 23. Prof. Eugenijus Janulaitis, Taikomosios enzimologijos institutas, Lietuva
 24. Prof. Emanuelis Jarašūnas, California State University, USA
 25. Prof. Leonas Kairiūkštis, Lietuvos miškų institutas, Lietuva
 26. Prof. Rimas Kalvaitis, New England College, USA
 27. Prof. Edvardas Kaminskas, Harvard Medical School, USA
 28. Prof. Vytautas Kaminskas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
 29. Dr. Gintautas Kamuntavičius, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
 30. Doc. Antanas Karoblis, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
 31. Prof. Romualdas Kašuba, Northern Illinois University, USA
 32. Prof. Dalia Katiliutė-Boydstun, St. Xavier College, USA
 33. Dr. Vytautas Kazlauskas, Radio Vaticana, Italia
 34. Prof. Jolita Kiseliutė-Narutienė, University of Illinois, USA
 35. Prof. Vytautas Klemas, University of Delaware, USA
 36. Prof. Antanas Klimas, University of Rochester, USA
 37. Dr. Arvydas Kliorė, California Institute of Technology, USA
 38. Prof. Leonas Klumbys, Kauno medicinos akademija, Lietuva
 39. Prof. Vytautas Kontrimavičius, Ekologijos institutas, Lietuva
 40. Doc. Gediminas Kostkevičius, Kauno technologijos universitetas, Lietuva
 41. Dr. Juozas Krikštopaitis, Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas, Lietuva
 42. Dr. Vytautas Kubilius, Lietuvių kalbos ir tautosakos institutas, Lietuva
 43. Prof. Juozas Kulys, Biochemijos institutas, Lietuva
 44. Dr. Edmundas Kuokštis, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
 45. Prof. Arūnas Liulevičius, University of Chicago, USA
 46. Dr. Bronius Makauskas, Polska Academia Nauk, Polska
 47. Doc. Rimantas Marčėnas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
 48. Prof. Stanislovas Masiokas, Kauno technologijos universitetas, Lietuva
 49. Prof. Ilona Maziliauskienė, Collège Ahuntsic, Canada
 50. Prof. Algis Mickis, Kauno medicinos akademija, Lietuva
 51. Doc. Joana Misevičienė, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
 52. Prof. Juozas Navickas, Boston College, USA
 53. Prof. Algis Norvilas, St. Xavier College, USA
 54. Prof. Vytautas Paliūnas, Kauno technologijos universitetas, Lietuva
 55. Prof. Feliksas Palubinskas, Purdue University Calumet, USA
 56. Algirdas Patackas, Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba, Lietuva
 57. Prof. Liudvikas Pranevičius, Kauno technologijos universitetas, Lietuva
 58. Prof. Paulius Rabikauskas, Pontificia Universita Gregoriana, Italia
 59. Prof. Algimantas Radzevičius, Vilniaus universitetas, Lietuva
 60. Prof. Kazimieras Ragulskis, Kauno technologijos universitetas, Lietuva
 61. Dr. Janina Rėklaitienė, Purdue University, USA
 62. Prof. Gintaras V. Rėklaitis, Purdue University, USA
 63. Prof. Antanas L. Rubšys, USA
 64. Prof. Kęstutis Skrupskelis, University of South Carolina, USA
 65. Prof. Viktorija Skrupskelytė, Oberlin College, USA
 66. Prof. Alfredas Smailys, Kardiologijos institutas, Lietuva
 67. Prof. Vytautas Statulevičius, Matematikos ir informatikos institutas, Lietuva
 68. Prof. Vladas Stauskas, Lietuvos statybos ir architektūros institutas, Lietuva
 69. Doc. Krescencijus Stoškus, Vilniaus universitetas, Lietuva
 70. Prof. Antanas Sužiedėlis, Catholic University of America, USA
 71. Doc. Juozas Šatas, Kauno technologijos universitetas, Lietuva
 72. Prof. Rimas Šeinauskas, Kauno technologijos universitetas, Lietuva
 73. Prof. Rimvydas Šilbajoris, Ohio State University, USA
 74. Prof. Julius Šmulkštys, Indiana University-Purdue, USA
 75. Prof. Aleksandras Štromas, Hillsdale College, USA
 76. Algimantas Taškūnas, University of Tasmania, Australia
 77. Prof. Laimutis Adolfas Telksnys, Matematikos ir informatikos institutas, Lietuva
 78. Dr. Antanas Tyla, Lietuvos istorijos institutas, Lietuva
 79. Prof. Ina Č. Užgirienė, Clark University, USA
 80. Prof. Rimas Vaičaitis, Columbia University, USA
 81. Prof. Vytautas Vaičiuvėnas, Kauno medicinos akademija, Lietuva
 82. Prof. Rimas Vaišnys, Yale University, USA
 83. Prof. Vytautas S. Vardys, University of Oklahoma, USA
 84. Prof. Bronius Vaškelis, University of Illinois, USA
 85. Prof. Romas Vaštokas, Trent University, Canada
 86. Prof. Tomas Venclova, Yale University, USA
 87. Doc. Mindaugas Venslauskas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
 88. Dr. Norbertas Vėlius, Lietuvių kalbos ir tautosakos institutas, Lietuva
 89. Prof. Romualdas Viskanta, Purdue University, USA
 90. Prof. Povilas Zakarevičius, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
 91. Dr. Albertas Zalatorius, Lietuvių kalbos ir tautosakos institutas, Lietuva
 92. Prof. Zigmas Zinkevičius, Vilniaus universitetas, Lietuva
 93. Prof. Pranas Zundė, Georgia Institute of Technology, USA
 94. Arvydas Žygas, Ph. D., Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
 95. Prof. Kęstutis P. Žygas, Arizona State University, USA