Bendruomeniškas

Po paskaitų ir darbų

VDU bendruomenė neskuba traukti namo – išėję iš kabinetų ir auditorijų skambant VDU radijui, susitinkame akademiniuose ir studentų klubuose, sporto ir repeticijų salėse ar Menų centre, džiaugiamės miesto kultūrinį gyvenimą praturtinančiais VDU teatro, Muzikos akademijos kamerinio orkestro ir kitų universitete gimusių iniciatyvų renginiais.

Sužinok daugiau.

Pasaulio lietuvių universitetas

Prieš du dešimtmečius bendromis Lietuvos ir išeivijos mokslininkų pastangomis atkurtas Vytauto Didžiojo universitetas siekia tapti pasaulio lietuvių akademiniu branduoliu. VDU, kaip Pasaulio lietuvių universiteto, tikslas – burti lietuvių diasporą, skatinti išeivijos ir Lietuvos mokslininkų bei studentų bendradarbiavimą akademiniuose projektuose, pritraukti besidominčius Lietuva ir jos kultūra.

Pasaulio lietuvių universitetas vienija daug veiklų. Tai – lietuvių kalbos ir kultūros vasaros kursai, lietuvių kalbos studijos lituanistinių mokyklų mokytojams, nuotolinio mokymosi galimybės, mainų programos, lietuvių kilmės dėstytojų vizitai, stažuotės, kurių metu lietuvių kilmės jaunimas atlieka studijų praktiką, įgyja profesinės patirties įvairiose valstybinėse įstaigose, ligoninėse, meno kolektyvuose ir nevyriausybinėse organizacijose.

Sužinok daugiau.

VDU alumni

Nuo pat Vytauto Didžiojo universiteto ištakų (1922 m.) tikruoju jo kokybės ženklu tapo išleidžiamos absolventų kartos – visapusiškai išsilavinę, stiprūs, laisvi, turintys drąsos kurti ir dalintis idėjomis žmonės. Po atkūrimo 1989 m., skelbdamas bei puoselėdamas artes liberales universiteto idėją, VDU išleido daugiau nei 23 tūkst. absolventų, išugdydamas Lietuvai daugybę asmenybių, nusipelniusių valstybės stiprinimui, jos kultūros bei visuomenės raidai, garsinančių savosios Alma Mater vardą Europoje ir visame pasaulyje. Kaip anuomet, taip ir dabar universitetas absolventams suteikia šansą sėkmingam tolesniam gyvenimui, įkvepia siekti profesinių aukštumų, o absolventų laimėjimai, lojalumas bei parama universitetui yra VDU sėkmės variklis.

Sužinok daugiau.