Liberalus

Artes liberales universitetas

Studijos VDU reiškia visapusišką išsilavinimą ateities kūrėjams: platesnį akiratį, gebėjimą kritiškai įvertinti problemą iš skirtingų požiūrio taškų, mokėjimą prisitaikyti prie naujų žinių, priimti savarankiškus, kompetentingus sprendimus ir atskleisti savo lyderystės gebėjimus.

Artes liberales – tai šiltas ir nuoširdus bendravimas, nuolat lydinti ir stiprinanti laisva humanistinė dvasia. Nes studijose yra svarbi atmosfera, kurioje suteikiamos galimybės kiekvieno savirealizacijai. Organizuojant studijas, mokslo tyrimus ir bendruomenės gyvenimą universitete siekiama atskleisti kiekvieno individualumą.

Universiteto išskirtinumas – gebėjimas kitaip organizuoti studijas, mokslo tyrimus, bendruomenės gyvenimą. Čia įgyvendinami VDU atkūrime aktyviai dalyvavusiųjų šalies ir užsienio intelektualų siekiai, puoselėjamas atvirumas, dialogas ir tolerancija, vadovaujamasi liberalumo ir demokratijos principais, o svarbiausia universiteto pozicija yra kūryba, pažanga, tautinės kultūros tęstinumas ir plėtra.

Nuo pat pradžių, atkūrus universitetą 1989 m., buvo remiamasi Vakarų universitetų patirtimi. VDU buvo pirmoji Lietuvos aukštoji mokykla, kurioje pradėtos bakalauro, magistro ir daktaro studijos, įdiegta moderni, Harvardo universiteto (JAV) modeliu grįsta studijų koncepcija. Iš kitų Lietuvos universitetų VDU išsiskiria studentams suteikiama laisve rinktis, patiems projektuoti savo studijas.

2019 metais Lietuvos edukologijos ir Aleksandro Stulginskio universitetai buvo reorganizuoti prijungiant juos prie VDU kaip Švietimo ir Žemės ūkio akademijas. Taip VDU tapo plačiausios aprėpties universitetu Lietuvoje, kurio mokslinis ir tarpdisciplininis potencialas dar labiau išaugo. Skirtingų patirčių ir kompetencijų sinergija leidžia pagal geriausias Vakarų universitetų praktikas telkti tyrėjus, dirbančius iš pirmo žvilgsnio nesusijusiose srityse – pavyzdžiui, humanitarus ir technologus.

Siekiant efektyviai spręsti aktualiausius visuomenės iššūkius, dažnai gimstančius disciplinų sandūroje, studijos ir tyrimai vykdomi kompleksiškai, sujungus tarpdisciplinines žinias ir išteklius tokiose aktualiose temose kaip bioekonomika, biotechnologijos, dirbtinis intelektas, agroinovacijos, žiedinė ekonomika, technologijų teisė, klimato kaita, darnus vystymasis, pedagogų rengimas ir kt.

Universitetas valstybėje yra ypač svarbi institucija. Jis akademinės bendruomenės nariams yra reikšmingas kaip mokslo, tobulėjimo ir bendravimo židinys. Tai ne tik universitetinė mokykla; tai kur kas daugiau. Tai yra tobuliausias laisvės ir autonomijos įkūnijimas, kurį žmonija pasiekė dar prieš tūkstantį metų, įkūrusi pirmąjį universitetą, ir išmokusi gyventi kaip bendrija, besivadovaujanti šiuo idealu.

Vytauto Didžiojo universitetas  žengia su nuolat besikeičiančiu pasauliu: atsinaujina, prisitaiko prie poreikių, generuoja naujas idėjas. Universitete skatinama pažinti kitas kultūras, ugdomas pilietiškumas. Universiteto skiriamas dėmesys tiems aspektams, kurie yra vis labiau vertinami  nuolat kintančiame pasaulyje – idėjų brandai, asmenybės raiškai, bendravimui, partnerystei – leidžia jam ir toliau išlikti svarbiu ir reikšmingu intelektualios minties židiniu Kaune, Lietuvoje, Europoje ir visame pasaulyje.

„Apple“ DNR užkoduota taip, kad vien tik technologijų neužtenka. Tik technologijų sąjunga su laisvaisiais menais (artes liberales) ir humanitariniais mokslais, sukuria tokius rezultatus, kad mūsų širdys uždainuoja“.

Steve’as Jobsas, „Apple“ įkūrėjas