Kuriantis

Puoselėjantis akademinę ir kūrybinę laisvę

Atkurtasis Vytauto Didžiojo universitetas gimė iš laisvės dvasios. Jo atkūrimas 1989-aisiais neabejotinai tapo vienu iš jau tuo metu pradėtos siekti Lietuvos nepriklausomybės ženklų.

Gimęs iš laisvės dvasios ir alternatyvios studijų vizijos, VDU tapo iššūkiu sovietinei edukacinei ir mokslo sistemai, bet kartu jis įkvėpė daugelį Kauno ir Vilniaus akademinio pasaulio atstovų bei inteligentų sukurti kitokį universitetą Lietuvoje.

Nors ir prikeltas kaip pirmosios XX a. pusės sovietinio režimo uždarytas universitetas, VDU anaiptol nebuvo mechaniškai atkuriamas tik kaip praeities institucija. Ji tapo modernios akademinės kūrybos projektu. Todėl akademinė ir kūrybinė laisvė šioje aukštojoje mokykloje vertinama kaip neabejotinas studijų privalumas.

Ugdantis asmenybes

Šioje laisvoje, intelektualinėje ir liberalioje aplinkoje būsimi profesionalai ne auginami – jiems padedama augti. Absolventai savo žiniomis ir požiūriais tarpusavyje turi skirtis tiek pat, kaip prieš įstodami. Tai viena universiteto, kaip mokslo institucijos, pusė. Antroji, ne mažiau svarbi funkcija, – sudaryti galimybes jauniems žmonėms vystyti savo kūrybinius sumanymus – ne fiksuoti, o išgyventi patirtis, išlaisvinančias iš kasdienybės.

Gebėjimas kitaip organizuoti universiteto veiklas ir bendruomenės gyvenimą padeda ugdyti drąsias, nebijančias eksperimentuoti, tolerantiškas, jautrias aplinkai ir laisvas savo dvasia asmenybes, šalies ir pasaulio piliečius. Plačiau.

Modernaus gyvenimo laboratorija

Vystydamas dialogą su miestu, valstybe ir pasauliu VDU savo praktikas taip pat organizuoja ne tik per akademinę veiklą, bet ir per kūrybinius projektus.

Atsižvelgdamas į šiuolaikinės Lietuvos kultūros procesus universitetas vykdo kūrybinius projektus, kurie sulietų šalį su europiniu ir pasaulio patyrimu tokią, kokia ji yra šiandien. Per juos bus atveriama daugiakultūrio miesto niša.

Šioje judėjimo, buvimo ir veikimo aplinkoje gimsta naujos idėjos, testuojami ir išbandomi projektai. Savo veiklą čia vykdo VDU teatras, Menų centras, VDU kamerinis orkestras, VDU akademinis mišrus choras „Vivere Cantus“, menų galerija 101, judesio teatras, merginų choras, „Žilvitis“, „Linago“, „Capoeira“, VDU judesio studija ir kt. Universitete nuolat organizuojami kultūriniai renginiai ir festivaliai, parodos, konferencijos ir seminarai.

Atviras kultūrai

VDU erdvėse verda ir miesto kultūrinis gyvenimas. Čia vyksta svarbūs kasmetiniai miesto renginiai bei festivaliai, tokie kaip jau beveik tris dešimtmečius vykstantis tarptautinis „Kaunas Jazz“ festivalis, tarptautinis šokio festivalis „Aura“, Tarptautinis Kauno kino festivalis ir jo kuruojami renginiai, vykdoma įvairi Kauno miesto kultūrinė, šviečiamoji ir visuomeninė veikla, rengiami edukaciniai kultūrinį ir istorinį meno kontekstą pristatantys projektai bei parodos, į VDU erdves renkasi nekomercinio kino mėgėjai. Universiteto fakultetai ir skyriai turi kelis šimtus studentų savanorių, kurie entuziastingai padeda Vytauto Didžiojo universiteto bei VDU partnerių (Tarptautinio Kauno kino festivalio, Kauno šokio teatro „Aura“ ir kt.) organizuojamuose renginiuose.

Didžioji dalis VDU organizuojamų renginių yra atviri plačiajai visuomenei – į VDU erdves kviečiami ne tik universiteto bendruomenės atstovai, bet ir visi kultūra besidomintys kauniečiai bei miesto svečiai.