1922 m. įkurto universiteto garbės profesoriai

  • Jonas Basanavičius (suteikt. 1922-03-15)
  • Jonas Jablonskis (suteikt. 1922-03-15)
  • Adalbertas Bezzenbergeris (suteikt. 1922-10-15)
  • Aleksandras Dambrauskas-Jakštas (suteikt. 1922-10-15)
  • Jonas Mačiulis-Maironis (suteikt. 1922-10-15)
  • Petras Leonas (suteikt. 1933-09-15)