Vytautas Juozas Černius

Garbės Profesorius

Garbės profesoriaus vardas suteiktas 2006-12-20

Lietuvių išeivijos JAV mokslininkas, edukologas, psichologas, prof. emeritas Vytautas Juozas Černius 1991 m. Vytauto Didžiojo universitete įsteigė Pedagogikos centrą, tapo jo direktoriumi, 1997 m. – VDU Švietimo studijų centro ilgamečiu vedėju. 1989–1996 m. VDU Atkuriamojo Senato narys.

Gimė 1926 04 26. 1946–1951 m. studijavo gamtos mokslus Pabaltijo ir Munsterio universitetuose Vokietijoje. Persikėlęs į JAV, 1952–1953 m. Bostono universitete studijavo biologiją. Vėliau susidomėjęs socialiniais mokslais 1955–1957 m. ir 1958–1966 m. Čikagos universitete ir Pedagogikos departamente studijavo patariamąją bei mokyklinę psichologiją.

Baigęs studijas su šia sritimi susiejo tolimesnę savo veiklą. 1957–1959 m. ėjo Čikagos universiteto laboratorinės mokyklos mokytojo, 1959–1962 m. – skyriaus vedėjo pareigas. 1962 m. persikėlė į Thornton’ą ir iki 1996 m. dirbo mokyklų asociacijos psichologu. Tais pačiais metais tapo Indianos valstijos universiteto docentu, laboratorinės moklos ugdymo direktoriumi ir psichologu. 1967 m. Temple universitete, Filadelfijoje, užėmė docento, o nuo 1978 m. iki pat 1997 m. – profesoriaus pareigas. 1981–1983 m. ėjo Psichologinių edukacijos procesų (Psychoeducational Processes) katedros vedėjo, 1990–1996 m. – koordinatoriaus, 1983–1986 m. – Pedagoginio koledžo Tarptautinio švietimo centro direktoriaus pareigas. Nuo 1991 m. – VDU vizituojantis profesorius, 1995–1997 m. – VDU Pedagogikos centro direktorius. Nuo 1997 m. – profesorius emeritas.

Profesorius išleido apie 50 spaudinių anglų, lietuvių, vokiečių kalbomis, tarp kurių – knygos „Mokytojo pagalbininkas“ (1992), „Tėvų ir mokytojų pagalbininkas“ (1997) bei „Žmogaus vystymosi kelias. Nuo vaikystės iki brandos“ (2006). Taip pat dirbo daugelio konferencijų, konsultacijų, kursų, seminarų JAV, Meksikoje, Austrijoje, Vokietijoje, Šveicarijoje, Nigerijoje organizatoriumi, konsultantu, vedėju, VDU Pedagogikos centro rengiamų vasaros ir žiemos (1991, 1992, 1993, 1994) tobulinimosi kursų vedėju. Inicijavo Sausio 13-osios fondo, surinkusio daugiau kaip 19000 JAV dolerių, steigimą Vilniuje.

Prof. Vytautas Juozas Černius yra Lietuvos skautų organizacijos, Amerikos psichologų asociacjos, Pasaulio lietuvių bendruomenės narys.

Parengta pagal VDU bibliotekos informaciją.