Bronius Vaškelis

Garbės Profesorius

Garbės profesoriaus vardas suteiktas 1998-05-14

Teatrologas, literatūrologas prof. B. Vaškelis1992 m. ėjo VDU Humanitarinių mokslų fakulteto dekano, prorektoriaus, 1993–1996 m. – Rektoriaus pareigas. 1997–2003 m. – Menų instituto Teatrologijos katedros įkūrėjas ir vedėjas, nuo 2009 m. – profesorius emeritas. Atkuriamojo Senato (1989–1996) ir Senato (1996–2010) narys. Už nuopelnus Lietuvai apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino V laipsnio ordinu.

Gimė 1922 11 14, Puodžių kaime, Utenos rajone. Emigravęs iš Lietuvos studijavo Toronto bei Pensilvanijos universitetuose. 1963 m. pradėjo dėstyti rusų literatūrą  Lafayette College, 1966 m. tapo Užsienio kalbų fakulteto dekanu ir ėjo šias pareigas iki 1981 m. Nuo 1975 m. tapo profesoriumi. 1984 m. perėjo dirbti į Ilinojaus universiteto Lituanistikos katedrą jos vedėju iki pat 1992 m., kuomet grįžo į Lietuvą.

Profesorius domisi drama, lietuvių literatūra, lietuvių išeivijos teatru, parašė daugiau nei 100 mokslinių straipsnių.  Studijas publikavo knygose „Baltic Drama“ (1981), „Ethnic Teatre in the United States“ (1983), „Lietuvių egzodo literatūra 1945–1990“ (1992). Knygų „Lituanistikos instituto suvažiavimo darbai“ (1979), „Algirdas Jakševičius – teatro poetas“ (1999), „Teatrologijos eskizai“ (1 t. 2002, 2 t. 2004), „Žvilgsnis iš atokiau, I dalis“ (2004), „Žvilgsnis iš atokiau. Lietuviškoji scena Jungtinėse Amerikos Valstijose 1889–1990, II dalis“ (2006) sudarytojas ir redaktorius. 2003 m. už nuopelnis Lietuvos teatrologijos mokslui jam įteikta Balio Sruogos premija.

Prof. Bronius Vaškelis yra mokslinio žurnalo „Teatrologiniai eskizai“ redakcinės kolegijos pirmininkas, leidinių „Meno istorija ir kritika“, „Lietuvos scena“, „Lituanus“ redakcinių kolegijų, Lietuvos rašytojų sąjungos narys.

Parengta pagal VDU bibliotekos informaciją.