Emeritai

Vytauto Didžiojo universiteto Senatas nuo 2009 m. suteikia VDU profesoriaus emerito, rektoriaus emerito ir asocijuoto emerito vardus. Šie vardai suteikiami už ypatingus nuopelnus Vytauto Didžiojo universitetui, mokslui, menui, kultūrai ir politikai. Emeritams Senato nustatyta tvarka suteikiama galimybė dalyvauti universiteto studijų, mokslo ir visuomeninėje veikloje.

Rektoriai emeritai

  1. Profesorius Vytautas Kaminskas, vardas suteiktas 2015-06-03
  2. Profesorius Algirdas Antanas Avižienis, vardas suteiktas 2015-06-25
  3. Profesorius Zigmas Lydeka, vardas suteiktas 2015-09-23

Profesoriai emeritai

  1. Profesorius Bronius Vaškelis, vardas suteiktas 2009-07-01
  2. Profesorius Vladas Stauskas, vardas suteiktas 2010-06-30
  3. Profesorius Leonas Fliorentas Gudaitis, vardas suteiktas 2014-06-26
  4. Profesorius Jurgis Vilemas, vardas suteiktas 2016-06-29

Asocijuoti emeritai

  1. Profesorius Gintautas Pranciškus Kamuntavičius, vardas suteiktas 2016-06-29
  2. Docentas Mindaugas Saulius Venslauskas, vardas suteiktas 2016-10-26
  3. Profesorius Antanas Zigmantas Goštautas, vardas suteiktas 2016-10-29