Viktorija Skrupskelytė

Garbės Profesorė

Garbės profesorės vardas suteiktas 2011-06-28

El. paštas: v.skrupskelyte@hmf.vdu.lt

VDU Vokiečių ir prancūzų filologijos katedros profesorė Viktorija Skrupskelytė 2012 m. vasario 14 d. šventinių universiteto 90-mečio minėjimo renginių metu apdovanota garbės profesoriaus regalijomis. Šio jubiliejaus proga ilgametė VDU dėstytoja pasidalino mintimis apie universiteto pirmuosius žingsnius neramiais laikais po atkūrimo, kai jai teko prisidėti statant modernaus liberaliųjų menų universiteto pamatus, bei pažvelgė į šiandieninę pažangą ir tai, ko VDU labiausiai reikėtų ateityje.

Profesorė džiaugėsi, kad skambią sukaktį minime galėdami atsekti tam tikrą VDU istorijos tęstinumą, užmegzti dialogą tarp skirtingų absolventų kartų, giliau pažvelgti į universiteto intelektualines tradicijas. „Sukaktį sutinku ir kaip savotišką repeticiją prieš šimtmečio jubiliejų: ką 2022 m. norėtume ir turėtume žinoti apie senąjį universitetą, jo atvirumą pasauliui ir kartu rūpestį naujai atgimusia valstybe, apie džiaugsmą ir entuziazmą mokslui, kurį patyrė pirmieji Lietuvos universiteto studentai? Tai karta, prie kurios norėčiau iš arčiau prisiliesti. Ateities tik iš dabarties neišvesi, todėl tradicijos ir žvilgsnis atgal, man regis, labai svarbūs“, – sakė prancūzų ir išeivijos lietuvių poezijos tyrinėtoja, siūlydama semtis patirties iš garbingos VDU istorijos puslapių. Daugiau profesorės minčių skaitykite čia.

Prof. Viktorijos Skrupskelytės kalba, pasakyta garbės profesoriaus regalijų įteikimo ceremonijos metu.

***

Prof. V. Skrupskelytė gimė 1935 m., Kaune. Baigė Kauno Maironio gimnaziją (tuometinė „Aušros mergaičių gimnaziją“, kaip ją vadino profesorės mama), II pasaulinio karo metu emigravo į JAV. Ten 1955 m. baigė St. Joseph kolegiją, įgijo prancūzų kalbos ir literatūros bakalauro laipsnį. Studijas tęsė magistrantūroje, Fordhamo universitete, kur apgynė darbą  „La Nouvelle de Prosper Mérimée“. 1957–1959 m. grįžo į Europą tęsti studijų Prancūzijos Dijono universitete (l‘Université de Dijon). 1966 m.  Illinois universiteto (University of Illinois) Romanų kalbų katedroje baigė doktorantūros studijass, įgijo humanitarinių mokslų daktaro laipsnį už mokslinį darbą „Duclos as a Moralist“.

1958–1966 m. dirbo lektore St. Joseph kolegijoje, Hartfordo, Illinois bei Čikagos universitetuose. 1966–1982 m. užėmė docentės pareigas Čikagos universitete, vėliau – Oberlino kolegijoje, kurioje 1982–1999 m. dirbo jau kaip profesorė. 1999 m. V. Skrupskelytė grįžo į VDU ir iki šiol dirba Vokiečių ir prancūzų filologijos katedroje.

Profesorė parašiusi dešimtis publikacijų literatūros ir literatūros populiarinimo klausimais, recenzijų, į anglų kalba išvertė poetės Juditos Vaičiūnaitės kūrybos, sudarė „Jonas Aistis: Raštai III“ rinkinį.

***