Vytautas Kaminskas

Garbės Profesorius

Garbės profesoriaus vardas suteiktas 2012-02-29

El. paštas: v.kaminskas@if.vdu.lt

Prof. habil. dr. Vytauto Kaminsko kalba, pasakyta garbės profesoriaus regalijų įteikimo ceramonijos metu.

Prof. habil. dr. Vytautas Kaminskas gimė 1946 m. sausio 8 d. Kaune. 1963 m. aukso medaliu baigė Kauno 12-ąją vidurinę mokyklą. 1968 m. Kauno politechnikos institute (dabartinis Kauno technologijos universitetas) įgijo automatikos ir telemechanikos inžinieriaus elektriko kvalifikaciją. Nusprendęs specializuotis techninės kibernetikos ir informacijos teorijos srityje, 1972 m. apgynė technikos mokslų kandidato disertaciją „Dinaminių objektų kai kurių identifikavimo problemų tyrimas“, o 1983 m. technikos mokslų daktaro disertacija „Dinaminių sistemų struktūros ir parametrų optimalaus identifikavimo panaudojant diskretinius stebėjimus teorija ir metodai“. 1984 m. jam suteiktas profesoriaus pedagoginis vardas, kartu su habilituoto mokslų daktaro vardu nostrifikuotas 1993 m.

1968–1984 m. dirbo Lietuvos mokslų akademijos Fizikinių-techninių energetikos problemų instituto (dabar į Lietuvos energetikos institutas) Adaptyvių sistemų laboratorijoje mokslinio bendradarbio, vėliau – Sistemų identifikavimo sektoriaus vadovu. 1984–1989 m. institute užėmė Sistemų identifikavimo ir valdymo laboratorijos vadovo pareigas. 1989 m. perėjo dirbti į Vytauto Didžiojo universitetą, kuriame metus padirbęs mokslo centro „Informatika“ direktoriumi tapo mokslo prorektoriumi bei Informatikos fakulteto dekanu. 1996 m. išrinktas VDU rektoriumi, šias pareigas ėjo dvi kadencijas. Nuo 2007 m. – VDU Informatikos fakulteto Sistemų analizės katedros vedėjas.

Profesorius mokslinių tyrimų kryptis apima matematinis modeliavimą, identifikavimą, valdymą, diagnostiką, mokslo ir studijų reformą Lietuvoje. Yra paskelbęs 4 monografijas ir per 200 mokslinių straipsnių, vadovavęs 18 disertacijas apsigynusių doktorantų, iki šiol Informatikos fakultete dėsto „Sistemų modeliavimo ir identifikavimo“, „Kompiuteriais valdomų sistemų“, „Adaptyvių ir intelektualių sistemų“, „Verslo sistemų analizės ir modeliavimo“ disciplinas.

1980 m. apdovanotas Lietuvos Valstybine premija mokslo ir technikos srityje už darbų ciklą „Statistinių identifikavimo ir diagnostikos metodų sukūrimas ir įdiegimas“. 1987 m. suteikta Lietuvos Ministrų Tarybos premija mokslo ir technikos srityje už darbų ciklą „Matematiniai modeliai ir taikomųjų programų paketai, skirti techninių ir fizikinių sistemų analizei, valdymui ir projektavimui“. 2001 m. apdovanotas  Latvijos Respublikos Trijų Žvaigždžių ordino Karininko, 2003 m. – Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro, o 2004 m. – Vatikano Šv. Silvestro ordino Komandoro kryžiumi.