Universitetas ir negalia

Vytauto Didžiojo universitetas puoselėja lygybės ir nediskriminavimo kultūrą ir siekia tinkamai pritaikyti studijų ir darbo sąlygas visiems bendruomenės nariams

Atvirumas, dialogas, dėmesys kiekvienam ir bendruomeniškumas yra VDU puoselėjamos vertybės. Nuo pat universiteto atkūrimo 1992m., nuolat siekiama atsižvelgti į individualius poreikius, sudaryti vienodas sąlygas visiems studijuojantiems asmenims. VDU pirmoji iš Lietuvos aukštųjų mokyklų pradėjo rūpintis žmonių su negalia įtrauktimi į visuomenę per aukštąjį mokslą. VDU iki šiol garsėja kaip socialiai atsakingas universitetas, kuris šiandien vadovaujasi žmogaus teisėmis grįstu negalios modeliu ir įgyvendina „Įtraukių galimybių universiteto“ negalios politiką, kurios tikslas yra užtikrinti lygybės ir nediskriminavimo kultūrą universitete, tinkamai pritaikant studijų ir darbo sąlygas ir didinant studijų prieinamumą.

Įtraukios galimybės – žmogaus teisėmis grįstos sąlygos ir priemonės, kuriomis skatinama įtrauktis ir galimybės organizacijoje, įskaitant organizacijos įsipareigojimą užtikrinti lygybės ir nediskriminavimo kultūrą, tai reglamentuojančiais dokumentais ir normomis, šalinti lygybės ir dalyvavimo kliūtis negalią turintiems asmenims studijų ir darbo aplinkose, skatinti laisvus ir įvairius asmens pasirinkimus, kylančius iš individualių poreikių ir aspiracijų bei iš to, kas yra svarbu asmeniui. Taip pat, esant poreikiui, tinkamai pritaikyti sąlygas, siekiant užtikrinti asmeniui galimybes siekti prasmingų ir sėkmingų studijų ir darbo universitete.

Universitete nuolat siekiama išklausyti ir suprasti studentus su negalia (individualiaisiais poreikiais), atsižvelgti į jiems studijų procese kylančius individualius poreikius. Kiekvieno studento situaciją vertiname kaip unikalią ir drauge su studentu ir universiteto administracija ieškome būdų, kaip tinkamai pritaikyti studijų ir (ar) apgyvendinimo sąlygas.

Įgyvendindamas „Įtraukių galimybių universiteto“ negalios politiką, siekiant tinkamai pritaikyti studijų sąlygas ir didinant studijų prieinamumą., universitetas:

 • taiko stojimo į universitetą lengvatas
 • skirią finansinę paramą. Kiekvieną studijų semestrą universitetas teikia lengvatą studijų ir bendrabučio apgyvendinimo mokesčiui
 • kuria ir (ar) rekonstruoja materialinę universiteto bazę pritaikant, adaptuojant ją įvairią negalią turintiems studentams
 • sudaro sąlygas neįgaliesiems gyventi jų poreikiams pritaikytuose bendrabučio kambariuose, kuriuose jie turi galimybę gyventi su juos lydinčiu asmeniu
 • stengiasi studijų programas ir patį studijų procesą padaryti lanksčiais, galinčiais būti pritaikytais prie neįgalaus asmens poreikių, taikant įvairias studijų atsiskaitymo formas ir pan.
 • įrengė poilsio kambarį, kuriame neįgalieji gali pasinaudoti jame esančia įranga ir inventoriumi skirtu neįgaliesiems, taip pat pailsėti, pasinaudoti masažo kėde ar tiesiog mokytis ramioje aplinkoje
 • sudaro sąlygas studijuojantiesiems naudotis jiems skirtomis mokymo / ugdymo priemonėmis, įrenginiais ir tokiu būdu neįgalieji patys gali pasirūpinti studijoms reikalinga medžiaga

Aktualu:

Daugiau informacijos teikia

 • Negalios reikalų vyr. koordinatorė Miglė Janušauskaitė
 • Telefonas 8 659 76399
 • El. paštas  Migle.Janusauskaite@vdu.lt
 • Adresas S. Daukanto g. 27-301, Kaunas
 • Atsakomybės sritis – universitetinės negalios politikos rengimas, planavimas, įgyvendinimas, stebėsena ir viešinimas; universitetinės neįgaliųjų koordinavimo ir integracijos programos planavimas bei organizavimas; neįgaliesiems kylančių problemų sprendimas, suinteresuotų asmenų konsultavimas.