Stipendijos

Vytauto Didžiojo universitetas disponuoja iš skatinamųjų stipendijų fondo (LR valstybės biudžeto skiriamų lėšų) ir kitų lėšų, skirtų studentų paramai, sudarytu VDU stipendijų fondu, iš kurio, suderinus su VDU Studentų atstovybe, mokamos visų rūšių stipendijos. Visų studijų formų ir pakopų studentų stipendijų dydį, lėšų skirstymą, skyrimo ir mokėjimo tvarką reglamentuoja Vytauto Didžiojo universiteto stipendijų skyrimo tvarkos aprašas.

Svarbūs dokumentai

Daugiau informacijos

Studentų reikalų departamentas

Fakultetų dekanatai

Dekanatų kontaktus rasi www.vdu.lt/fakultetai