VDU dvišalių mainų studijos

Siekiant paskatinti studentų mobilumą bei palaikyti glaudžius ryšius su partneriniais užsienio universitetais už ES ribų, nuo 2009 m. rudens semestro įsteigta VDU mobilumo stipendija, skiriama VDU studentams, norintiems išvykti semestro trukmės studijoms į universitetus už ES ribų.

Šiuo metu Vytauto Didžiojo universitetas yra pasirašęs 190 dvišalio bendradarbiavimo sutarčių su universitetais iš 52 pasaulio valstybių. Kiekvienos atrankos metu pateikiamas atskiras priimančių partnerinių aukštojo mokslo institucijų sąrašas, kurį galima rasti skelbime apie prasidėjusį VDU dvišalių mainų konkursą studijoms.

 

DĖMESIO! SKELBIAMAS KONKURSAS 2019/20 M.M.  STUDIJOMS NE ES ŠALYSE  (Erasmus+ ir VDU dvišalių mainų programos)!

 

VDU Ambasadoriai – tai studijuojantys arba studijas jau baigę, dvišalių mainų programoje dalyvavę bei iš užsienio universitetų atvykę  studentai, kurie yra pasirengę padėti praktiniais klausimais ir patarimais išvykti planuojantiems studentams:

VDU mobilumo stipendija

Stipendijos dydis priklauso nuo studijų laikotarpio ir šalies, kurią studentas (-ė) pasirenka studijoms užsienyje.

Stipendijos

Šalių grupė Praktikos trukmė Stipendijos dydis
Šalys, priklausančios Pietų Azijai, Rytų Azijai, Ramiojo vandenyno regionui, Vidurio rytams, Šiaurės Amerikai, Lotynų Amerikai ir Karibams 1-3 mėn. 550 Eur/mėn.
Šalys, priklausančios Europai (išskyrus ES ir EEE šalis, Turkiją, Makedoniją, Serbiją), Centrinei Azijai ir Afrikai. 1-3 mėn. 450 Eur/mėn.

 

Išsamią informaciją apie studentų atranką ir stipendijų skyrimo tvarką galite rasti Mobilumo stipendijų apraše bei įsakyme dėl Mobilumo stipendijų dydžio nustatymo.

Atrankos kriterijai

Du kartus per metus, pavasario ir rudens semestre, skelbiama atranka VDU mobilumo stipendijai gauti. Atrankoje gali dalyvauti gerai besimokantys, neturintys akademinių skolų, I-IV kurso bakalauro, I-II kurso magistrantūros, I-IV kurso vientisųjų, I-III kurso doktorantūros nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai. Kandidatai vertinami pagal žemiau pateikiamus kriterijus:

 • studijų / tyrimų plano užsienio aukštojo mokslo institucijoje ir studijų programos VDU atitikimas;
 • dviejų paskutinių semestrų mokymosi rezultatai, kurių vidurkis aukštesnis negu 8. Visų pakopų pirmojo kurso studentams: pirmojo semestro mokymosi rezultatai, neturint – bakalauro / magistrantūros diplomo priedėlyje atsispindintys mokymosi rezultatai;
 • geros užsienio kalbos, kuria bus klausomi dalykai, žinios;
 • motyvacija;
 • papildomos akademinės, profesinės ar visuomeninės veiklos patirtis užsienyje ir Lietuvoje;
 • gebėjimas savarankiškai spręsti kylančias problemas.

Daugiau informacijos galite teirautis Tarptautinių ryšių departamente:

 • Vaidas Dačiola
 • Programos koordinatorius
 • Adresas: V. Putvinskio g. 23, 208 kab.
 • Telefonas +370 37 327 981
 • El. paštas Vaidas.Daciola@vdu.lt