Verslumo akademija

VDU „Verslo praktikų centro“ parengta „Verslumo akademija“ programa, Europos Komisijos tyrimų konsorciumo „University-Business Cooperation in Europe“ buvo įvertinta ir išrinkta tarp 50 geriausių sėkmingo universitetų ir įmonių bendradarbiavimo pavyzdžių Europoje ir pasaulyje.

Tai 33 ECTS kreditų apimties mokymų programa, paremta aktyviais patyriminiais metodais, padedanti ugdyti verslumo savybes ir kompetencijas, kurios įgalina studentą kurti nuosavą verslą ar sėkmingai įsidarbinti.

Verslumo akademijos metu tu:

  • Ugdysi savo verslumo kompetencijas, tokias kaip savęs vertinimas, ryšių mezgimas, komandinis darbas, veiklumas, kūrybiškumas, problemų sprendimas.
  • Dalyvausi Verslumo laboratorijų veiklose. Tai praktinis įmonių ir kitų partnerinių organizacijų pateiktų iššūkių sprendimas tarpdisciplininėje komandoje. Tai interaktyviausia verslumo akademijos veikla, kurios metu studentai aktyviai bendradarbiauja su įmonėmis ir sprendžia jų pateiktus iššūkius.
  • Mentorių ir dienoraščio pagalba tobulinsi savo asmenines kompetencijas.

Veikloje dirbsi su šiomis kūrybiškumo ugdymo ir idėjų vystymo metodikomis:

  • Business Model Canvas
  • Lego Serious Play
  • Design Thinking
  • Points of view

Programos tikslas ugdyti versliai mąstančią asmenybę, gebančią novatoriškai ir savarankiškai veikti, kurti verslo bei socialines idėjas ir pasiūlyti jų įgyvendinimo sprendimus.

„Verslumo akademijos“ studentų iniciatyvumą, kūrybiškumą, lyderystę skatina glaudūs ryšiai su verslo ir socialinių organizacijų atstovais, kurie į programos realizavimą įsitraukia kaip ekspertai, rėmėjai ir mentoriai. „Verslumo akademijos“ programa parengta bendradarbiaujant su 50 partnerinių socialinių ir verslo organizacijų.

Programa skirta siekiantiems augti, tapti patrauklesniais darbdaviams, įgyti kompetencijų, kurios padės dirbant arba kuriant verslą, tobulėti asmeniškai.

“Verslumo akademijos“ programos baigimo pažymėjimas išduodamas Universiteto rektoriaus įsakymu ir “Verslumo akademijos” vadovo teikimu. Pažymėjimas įteikiamas kartu su diplomu ir diplomo priedėliu akademiniame kalendoriuje numatytu laiku.

Programos aprašą rasite čia.

Studijos organizuojamos vadovaujantis šia tvarka.