Mokslininkai kviečiami teikti paraiškas projektų finansavimui (atnaujinta)

3186

Lietuvos mokslo taryba kviečia teikti paraiškas mokslininkų iniciatyva vykdomų mokslinių tyrimų projektams finansuoti. Paraiškos priimamos iki šių metų vasario 20 d. 15 val.

Elektroninės paraiškos priimamos Lietuvos mokslo tarybos interneto svetainės paraiškų puslapyje adresu http://www.mii.lt/MTP/ nuo 2010 m. sausio 21 d. 9 val. Prieš pildant paraišką siūloma susipažinti su Rekomendacijomis mokslinių tyrimų projektų paraiškų elektroninei formai pildyti. Paraiškos teikiamos ir jų atranka vyks pagal Lietuvos mokslo tarybos 2009 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. VII-22 ( Žin., 2010, Nr. 2-121) patvirtintą „Mokslinių tyrimų projektų konkursinio finansavimo tvarkos aprašą“ (toliau – Aprašas).

Atkreipkite dėmesį, kad buvo praplėstos galimybės dalyvauti Lietuvos mokslo tarybos finansuojamuose projektuose. 2010 m. sausio 25 d. Tarybai dalinai pakeitus nutarimą Nr. VII-22 „Dėl mokslinių tyrimų projektų konkursinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, keičiasi tyrėjų dalyvavimo projektuose sąlygos. Plačiau apie tai skaitykite čia.

Paraiškų atranka vyks dviejose mokslo sričių grupėse:

1. Humanitarinių ir socialinių mokslų;

2. Fizinių, biomedicinos ir technologijos mokslų.

Rengiant paraiškas privalu laikytis šių nuostatų:

1. Asmuo gali dalyvauti tik viename projekte – būti projekto vadovas arba mokslininkų grupės narys. Nusižengus šiam reikalavimui, nebus svarstomos visų šio kvietimo projektų, kuriuose dalyvauja šis asmuo, paraiškos.

2. Projektą vykdančioje mokslininkų grupėje (asmenys, įrašyti į paraiškos II dalies lentelę) turi būti ne daugiau kaip 6 asmenys (iš jų ne mažiau kaip pusė turi būti mokslininkai), kiekvienas jų dirbantis projekte ne mažesniu kaip 0,25 etato krūviu.

3. Projektai turi būti įvykdyti ne vėliau kaip 2011 m. gruodžio 31 d.

4. Biudžetiniais metais (laikotarpis nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.) planuojamos projekto išlaidos negali būti didesnės kaip 90 tūkst. litų.

5. Projekto vadovui ir kitiems paraiškos II dalyje įrašytiems asmenims darbo užmokesčio fondas turi būti skaičiuojamas pagal Vyriausybės 2007 m. balandžio 4 d. nutarimu Nr. 337 (Žin., 2007, Nr. 42-1582; 2009, Nr. 157-7084) patvirtintą „Mokslo ir studijų institucijų vadovų, jų pavaduotojų, akademinių padalinių vadovų, jų pavaduotojų, mokslinių sekretorių, mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų darbo apmokėjimo sąlygų tvarkos aprašą“, taikant jo 14 punkte nurodytus tam tikros pareigybės tarnybinius atlyginimo koeficientus ir pagal Darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569; 2009, Nr. 93-3993) 144 straipsnio reikalavimus. Visi šie asmenys paraiškos 1 priede „Projektui planuojamo darbo užmokesčio fondo skaičiavimas ir pagrindimas“ turi deklaruoti savo darbo krūvį (etatais) pagal visas galiojančias jų darbo sutartis.

6. Projekto vadovui ir mokslininkų grupės nariams neleidžiama planuoti jokių išmokų, mokamų kaip autorinis atlyginimas arba kaip atlyginimas už paslaugas (paraiškos IV dalies 3 eilutė). Institucijos raštą, nurodytą Aprašo 4 punkte, Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondas turi gauti iki vasario 26 d. (įskaitytinai) siunčiant paštu (vasario 26 d. pašto spaudas galioja) adresu Gedimino pr. 3 LT-01103 Vilnius, 153 kabinetas, arba faksu (5) 261 8535.

Išsamesnę informaciją teikia Mokslo programų skyriaus vyresnioji specialistė Loreta Steponėnaitė telefonu (8 5) 261 8539, el. paštu lsteponenaite@ktl.mii.lt, techniniais klausimais – Danutė Vansevičienė telefonu (8 5) 262 0830, el. paštu danute@ktl.mii.lt.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.