Zygmunt Bauman

Garbės daktaras

Garbės daktaro vardas suteiktas 2007-04-18

2007 m. VDU Garbės daktaro vardas suteiktas vienam iškiliausių pasaulio socialinių teoretikų – profesoriui Zygmuntui Baumanui.

Zygmuntas Baumanas (g. 1925 m.) studijavo Varšuvos universitete, vėliau jame dirbo. Nuo 1968 m. dėstytojavo Tel Avive ir Haifoje, Izraelyje, o 1971 m. pradėjo dirbti Lidso universiteto (Jungtinė Karalystė) Sociologijos katedroje, kurią Z. Baumanas pats sukūrė bei kuriai daug metų vadovavo.

Išskirtiniu produktyvumu pasižyminčio mokslininko darbų temos – dabarties tapatybės trajektorijos, globalizacijos pasekmės žmogui, socialinė mintis ir viešoji erdvė. Jo vardas ypač nuskambėjo pasaulyje 1989-aisiais, pasirodžius knygai „Modernybė ir holokaustas“. Už šį leidinį Z. Baumanui suteikta Amalfio sociologijos ir socialinių mokslų srities premija.

2010 m. spalio 1 d. prof. Z. Baumanas viešėjo Lietuvoje. Profesoriaus paskaita „Natūrali blogio istorija“ (angl. “Natural History of Evil”) vyko Vytauto Didžiojo universiteto Didžiojoje auloje (Gimnazijos g. 7, Kaunas).

„Kartu su Anthony Giddensu, Jürgenu Habermasu ir Ulrichu Becku Z. Baumanas bene labiausiai paveikė nūdienos sociologiją ir socialinę filosofiją, o ypač – tapatybės bei savivokos diskursą. Visame pasaulyje jis pripažįstamas kaip vienas giliausių bei subtiliausių modernybės ir postmodernizmo interpretatorių“, – taip šį mąstytoją pristatė vienas vizito organizatorių, Europos Parlamento narys prof. Leonidas Donskis.

Norintieji pasiklausyti anglų kalba vykusios profesoriaus paskaitos „Natūrali blogio istorija“ (angl. “Natural History of Evil”) į VDU Didžiąją aulą pradėjo rinktis iki renginio pradžios likus dar valandai. Nepatekusieji į pilną klausytojų salę tiesioginę transliaciją internetu galėjo stebėti Maironio ir Vyskupo Pranciškaus Petro Būčio auditorijose bei tinklalapyje www.vdu.lt. Po prof. Z. Baumano paskaitos vyko prof. Leonido Donskio moderuojama klausimų–atsakymų sesija.

Renginio metu buvo galima įsigyti prof. Z. Baumano knygas „Globalizacija: pasekmės žmogui” ir „Likvidi meilė”, susipažinti su netrukus dienos šviesą išvysiančios Z. Baumano knygos „Vartojamas gyvenimas“ (angl. „Consuming Life“) leidimu lietuvių kalba. Knygos ištrauką galite skaityti čia.

Savo viešnagės Lietuvoje metu prof. Z. Baumanas lankėsi ir Vilniuje. Rugsėjo 30 d. Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus Tolerancijos centre jis skaitė paskaitą „Mes patys kaip vartojimo objektai“ (“Selves as Objects of Consumption”).