1922 m. įkurto universiteto garbės daktarai

 • Haroldas Benderis (1922-10-14)
 • Petras Vileišis (1923-02-24)
 • Jonas Šliūpas (1923-02-24) (medicinos garbės daktaras)
 • Jonas Basanavičius (1923-02-28)
 • Jonas Šliūpas (1923-02-28) (humanitarinių m. garbės daktaras)
 • Augustas Niemi (1923-09-28)
 • Pranas Mašiotas (1923-12-17)
 • Aurelijus Vossas (1924-12-07)
 • Kazys Grinius (1926-12-11)
 • Petras Vileišis (1926-05-15)
 • Samuelis Zochas (1927-05-19)
 • Vilius Storasta-Vydūnas (1927-12-16)
 • Inozas Lukašekas (1928-06-09)
 • Marija Pečkauskaitė (1928-10-05)
 • Martynas Yčas (1928-10-28)
 • Aleksandras Dambrauskas-Jakštas (1928-12-14)
 • Jonas Staugaitis (1929-02-13)
 • Povilas Matulionis (1929-06-18)
 • Aleksandras Faidutti (1929-06-26)
 • Juozas Tumas-Vaižgantas (1929-10-12)
 • Janis Endzelins (1932-01-19)
 • Jonas Mačiulis-Maironis (1932-01-29)
 • Aleksandras Dambrauskas-Jakštas (1932-01-29)
 • Jurgis Baltrušaitis (1932-01-29)
 • Matviejus Liubavskis (1932-01-29)
 • Dušanas Fainoras (1932-02-23)
 • Mykolas Biržiška (1932-09-23)
 • Petras Leonas (1932-09-25)
 • Antanas Smetona (1932-10-28)
 • Jokūbas Alksnis (1933-02-16)
 • Taivo J. Bansdorfas (1934-12-14)
 • Teodoras Grinbergs (1936-02-08)
 • Oskaras-Vladislovas Milašius (1936-06-15)
 • Jonas Šliūpas (1939-12-11) (teisės garbės daktaras)