VDU siūlo atnaujintą Prancūzų filologijos programą

1955

2010 metais VDU sėkmingai startavusi atnaujinta Prancūzų filologijos bakalauro studijų programa ir 2011–2012 m. tikisi gražaus prancūzų kalbos ir kultūros entuziastų būrelio.

Dr. Inga Litvinavičienė, i.litvinavičienė@hmf.vdu.lt

Atnaujintoji programa skirta nemokantiems arba mažai mokantiems prancūzų kalbą, tad jos prieinamumo abiturientams diapazonas yra tikrai platus. Pagal šią programą ruošiami prancūzų filologijos specialistai, laisvai kalbantys bei rašantys prancūziškai, turintys puikius literatūros, lingvistikos, vertimo teorijų pagrindus, išmanantys Prancūzijos istoriją, jos visuomenės gyvenimą, kultūrą.

Šiandien tokia programa yra nepaprastai aktuali, kadangi dabartinėje Lietuvoje vis labiau auga specialistų, gerai mokančių dvi pagrindines Europos Sąjungos kalbas, poreikis. Tad absolventai, mokykloje išmokę anglų kalbą, gali rinktis siūlomas Prancūzų filologijos studijas ir įgiję šių studijų diplomą, sėkmingai įsidarbinti Europos Sąjungos institucijose, dirbti ES vertėjais Briuselyje ar Lietuvoje. Šiuo metu anglų / prancūzų kalbų pora šiose institucijose yra pati paklausiausia, o jų puikus mokėjimas užtikrina gerai apmokamo darbo gavimą, puikias karjeros perspektyvas ir Lietuvoje, ir užsienyje.

Pastaruoju metu darbo rinkoje pastebimas tiek ES vertėjų, tiek grožinės literatūros vertėjų trūkumas atnaujintos Prancūzų bakalauro programos rengėjus paskatino į ją įtraukti net keturis vertimo kursus, kurių metu akcentuojamas glaudus vertimo teorijos ir praktikos sąryšis, išmokoma profesionalaus tekstų vertimo, juo labiau, kad vertimo dalykus dėstantys dėstytojai yra vertėjai profesionalai, išvertę ne vieną knygą, tarp kurių F. Mauriaco, P. Modiano, G.de Nervalio, S. G. Colette kūriniai. Vertimo dėstytojai turi nemažai profesinės patirties ir dalykinių tekstų vertimo srityje, yra bendradarbiavę su ES institucijomis. Su darbu šiose institucijose tiesiogiai siejasi ir atnaujintoje programoje skelbiamas Prancūzų diplomatinės kalbos kursas, supažindinantis su prancūzų diplomatinės kalbos ypatumais bei Europos Sąjungos / Prancūzijos tarpusavio sąveika. Šis kursas, kurį dėstys dėstytojas prancūzas, gali būti patrauklus ir politologinių aspiracijų turintiems studentams, tiems, kurie po bakalauro studijų norės rinktis Politikos mokslų magistrantūrą.

Teoriniai ir praktiniai minėtų kursų įgūdžiai neatsiejami nuo gero prancūzų kalbos mokėjimo. Puikų kalbos mokėjimą programoje laiduoja kalbos ir kultūros paskaitos, prancūzakalbio dėstytojo konsultacijos, išsamios literatūros studijos. Prancūzija nuo seno vadinama literatūros šalimi.  Net keturiolika prancūzų rašytojų yra Nobelio premijos laureatai. Prisilietimas prie jų kūrybos – neišsenkanti laisvos intelektualinės minties versmė. Tad prancūzų literatūros studijos suteikia puikią galimybę skaityti ir analizuoti originalo kalba aukščiausio kokybinio lygio kūrinius.

Tikimės, kad prancūzų filologijos programa ne tik suteiks reikiamų žinių būsimai profesinei veiklai, bet ir ją studijuojančiuosius užkrės tuo nenusakomu žavesiu, kuris būdingas tik prancūzams. „Prancūzai, – sakė A. Schopenhaueris, – pati gyvastingiausia, linksmiausia, juslingiausia ir lengvabūdiškiausia Europos tauta“.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.