VDU rektoriumi perrinktas prof. Zigmas Lydeka (VIDEO)

4438

Šiandien posėdžiavusi Vytauto Didžiojo universiteto Taryba vieningai balsavo už prof. Zigmo Lydekos kandidatūrą į universiteto rektoriaus postą. Slapto balsavimo metu visi 11 Tarybos narių pritarė, kad šis pretendentas liktų vadovauti universitetui antrajai kadencijai.

„Mano apsisprendimą dar kartą kandidatuoti į rektoriaus postą nulėmė tikėjimas Vytauto Didžiojo universiteto misija, jo bendruomene ir išskirtinumu. Per ketverius praėjusios kadencijos metus jutau, kad dirbu su žmonėmis, kurie ne tik nuoširdžiai bei kompetetingai atlieka savo darbą – jais galima kliautis krizinėse situacijose, tuo labiau – kartu džiaugtis pasiekimais“, – sakė prof. Z. Lydeka, pristatydamas VDU bendruomenei bei Tarybos nariams.

Atviro Tarybos posėdžio metu jis pristatė savąją universiteto ateities viziją ir atsakė į susirinkusiųjų bei Tarybos narių klausimus. Z. Lydeka teigė ne tik įsipareigojantis toliau plėtoti VDU strateginiame plane numatytus tikslus, bet ir skatinti „horizontalios“ valdymo struktūros diegimą.

„Universitetui, siekiančiam ugdyti kūrybingas asmenybes, hierarchinė valdymo struktūra netinkama. Labai svarbu, kad valdymą, kiek tik tai įmanoma, keistų planavimas ir derinimas; to neįmanoma pasiekti be komandinio darbo, kiekvieno bendruomenės nario iniciatyvumo ir veiklumo“, – sakė jis.

Kaip svarbiausius ateities veiklos prioritetus Z. Lydeka įvardijo studijų ir darbo sąlygų gerinimą universitete, tarptautiškumo plėtotę, projektinės veiklos vystymą, struktūros optimizavimą, vidinės komunikacijos gerinimą bei neformalaus bendravimo formų skatinimą. „Šiose srityse nuosekliai dirbome ir iki šiol – pavyzdžiui, universitetas sėkmingai įsisavina Europos struktūrinių fondų paramą, o šiemet pradėtą vykdyti Pasaulio lietuvių akademijos projektą matome kaip unikalią galimybę vienyti visame pasaulyje išsibarsčiusius lietuvius“, – sakė jis.

VDU Taryba taip pat patvirtino perrinktojo rektoriaus komandą: mokslo prorektoriumi antrajai kadencijai liko prof. Juozas Augutis, viešųjų ryšių prorektore – prof. Auksė Balčytienė, plėtros prorektore – doc. Natalija Mažeikienė. Studijų prorektoriaus pareigas nuo šiol eis doc. Kęstutis Šidlauskas, o infrastruktūros prorektoriaus pareigų nebeliks – šias funkcijas perims plėtros prorektoriaus pareigas einantis asmuo.

Rektoriaus teikimu VDU Tarybos posėdyje buvo patvirtinti ir dar keli struktūriniai pokyčiai: Socialinės gerovės fakultetas integruojamas į Socialinių mokslų fakultetą, įsteigiant Socialinės gerovės institutą, o Ūkio tarnyba, Informacijos sistemų tarnyba bei Transporto skyrius sujungiami į vieną Infrastruktūros tarnybą. Viešosios komunikacijos skyriui bei seniau Akademinės reikalų tarnybos padaliniu buvusiam Mokslo skyriui taip pat suteiktas tarnybos statusas.

Kaip numatyta Vytauto Didžiojo universiteto statute, Rektoriaus kadencija trunka penkerius metus. Tas pats asmuo Universiteto rektoriumi gali būti renkamas ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės ir ne anksčiau kaip po 5 metų nuo paskutinės kadencijos pabaigos, jeigu paskutinė kadencija buvo iš eilės antra. Universiteto rektorių viešo konkurso būdu renka, skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Universiteto taryba.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.