VDU konferencijoje – apie aktualias ugdymo problemas

1960

Balandžio 19 d. VDU mažojoje salėje (S. Daukanto g. 28, II a.) vyks praktinė-mokslinė konferencija „Aktualios ugdymo problemos akademinio jaunimo tyrimuose“, kurią organizuoja VDU Edukologijos katedra.

Konferencijos programoje numatomi Socialinių mokslų fakulteto dekano prof. dr. Jono Ruškaus, doc. dr. Eglės Stasiūnaitienės, dr. Odetos Norkutės, Jolantos Kavalės, Sigutės Ach ir kitų pranešimai.

Konferencijos pranešimų teminiai laukai

  • Karjeros planavimas (informavimas ir ugdymas karjerai, karjeros plėtojimas, asmeninė ir organizacinė karjera, karjeros galimybių tyrimai).
  • Savarankiška veikla studijų metu (teorijos ir praktikos dermė tyrimuose, praktiniai tyrimai, savarankiškas mokymasis, teorinių žinių pritaikymas praktikoje, mokymosi projektai, darbas komandoje, įsidarbinamumo gebėjimai, mokymasis praktikos metu).
  • Mokymo(si) teorijos (mokymosi teorijų kaita, mokymosi samprata, mokymosi aplinkos kūrimas, motyvacija, kūrybiškumo ugdymas, mokymosi aktyvinimas).
  • Mokymasis visą gyvenimą (mokymosi visą gyvenimą praktika, mokymosi prieinamumas, nuolatinis tobulėjimas, pasaulinė mokymosi visą gyvenimą iniciatyva, suaugusiųjų švietimo reikšmė).
  • Informacijos ir komunikacijos technologijos švietime (nuotolinis mokymas(is), interaktyvios mokymo(si) priemonės, paruošimas, atviri švietimo ištekliai, virtualus universitetas/ klasė).

Daugiau informacijos

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.