Trečiojo reicho žlugimas ir naujasis Joachimo Peiperio gyvenimas

460

Kultūros savaitraštyje „Šiaurės Atėnai“ tęsiamas VDU Filosofijos ir socialinės kritikos katedros docentės Rasos Baločkaitės straipsnių ciklas, kuriame analizuojama, kaip klostosi gyvenimas po tiesioginio santykio su siaubingu blogiu. Ciklo pradžia – 2014 m. gruodžio mėn. publikuotas straipsnis „Apleistumo zona. Kiek tavyje gulago?“.

Anne-Marie Roviello, interpretuodama Hannos Arendt totalitarizmo teoriją, teigia, kad totalitarizmas pasireiškia ne tiek fizine prievarta, kiek netiesiogine, moraline prievarta, kuri ardo ir keičia žmogaus asmenybę iš vidaus. Totalitarizmas verčia žmogų ideologiniais šūkiais ir partijos programiniais dokumentais pasikliauti labiau nei savo paties tiesioginiais pojūčiais, taip žmogus tampa susvetimėjęs sau pačiam – jo asmenybės dalis, gebanti reaguoti į gėrį ir blogį, yra nuslopinama, nutildoma, o tikruoju gėriu ir blogiu tam asmeniui tampa tai, kas skanduojama ideologiniuose šūkiuose arba skelbiama programiniuose partijos dokumentuose.

Ištrauka iš straipsnio.

Visą tekstą galima rasti savaitraštyje „Šiaurės Atėnai“.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.