Skelbiamas Mokslo premijų konkursas užsienio lietuviams

885

Švietimo ir mokslo ministerija skelbia konkursą Mokslo premijoms, skiriamoms lietuvių kilmės mokslininkams ir Lietuvos Respublikos pilietybę turintiems mokslininkams, gyvenantiems užsienyje, gauti. Paraiškos ir dokumentai priimami iki balandžio 30 d.

Konkurse dalyvauti gali mokslo laipsnį ir (ar) pedagoginį vardą turintys LR piliečiai, ilgiau nei trejus metus nuolat gyvenantys užsienyje, bei lietuvių kilmės asmenys, pateikę krašto lietuvių bendruomenės išduotą lietuvių kilmę patvirtinantį pažymėjimą arba kitus Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo 26 straipsnio 4 dalyje nurodytus lietuvių kilmę įrodančius dokumentus.

Atsižvelgiant į kandidatų mokslinius pasiekimus, konkurso metu numatoma skirti 3 iš galimų 5 premijų:

  • už pastarojo dešimtmečio pasiekimus mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veikloje humanitarinių ir socialinių mokslų srityse;
  • už pastarojo dešimtmečio pasiekimus mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veikloje fizinių, biomedicinos ir technologinių mokslų srityse;
  • už viso gyvenimo nuopelnus mokslui ir pasiekimus humanitarinių ir socialinių mokslų srityse;
  • už viso gyvenimo nuopelnus mokslui ir pasiekimus fizinių, biomedicinos ir technologinių mokslų srityse;
  • už mokslo pasiekimų ir patirties sklaidą.

Premijos dydis – 13 000 Lt. Daugiau informacijos apie konkursą galima rasti Švietimo ir mokslo ministerijos interneto svetainėje.

Konkursui pateikiami dokumentai

  1. Lietuvių bendruomenės ar Lietuvos mokslo ir studijų institucijos siūlymas arba asmens parašytas dalyvauti konkurse;
  2. Mokslininko CV bei mokslinės veiklos aprašymas;
  3. Mokslininko bendradarbiavimo su Lietuvos mokslininkais, mokslo ir studijų institucijomis ar verslo atstovais aprašymas;
  4. Rekomendacijos (neprivaloma).

Paraiškos ir dokumentai priimami iki 2013 m. balandžio 30 d. el. paštu ausra.gribauskiene@smm.lt arba faksu +370 5 2612077. Ten pat galima kreiptis ir kilus neaiškumams.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.