Senatas svarstė 2010-ųjų ataskaitą ir tvirtino naujas VDU veiklas

1868

Kovo 9 d. VDU Mažojoje salėje vykusio Vytauto Didžiojo universiteto Senato posėdyje buvo pristatyti naujieji Senato nariai, patvirtinti rektoriaus teikiami dekanai, svarbiausių universiteto dokumentų pakeitimai, pristatoma universiteto 2010 m. veiklos ataskaita.

Indrė Sekevičienė, i.sekeviciene@vkt.vdu.lt

Vytauto Didžiojo universiteto rektoriaus prof. Zigmo Lydekos teikimu Senato posėdyje buvo patvirtinti VDU  Katalikų teologijos fakulteto ir  Muzikos akademijos dekanai. KTF dekanu tapo laikinai ėjęs dekano pareigas doc. Benas Ulevičius, o Muzikos akademijos, kurios Vytauto Didžiojo universitete steigimui 2011 m. sausį pritarė VDU Taryba, dekanu tapo doc. dr. Saulius Gerulis.  Muzikos akademijos dekanas, kartu su  Kauno Valstybinio choro meno vadovu ir vyriausiuoju dirigentu prof. Petru Bingeliu ir Kauno valstybinio muzikinio teatro vyriausiuoju dirigentu doc. Juliumi Geniušu Senato posėdyje buvo pristatomi kaip naujieji Vytauto Didžiojo universiteto Senato nariai.

Senato posėdyje buvo pristatoma ir universiteto 2010 m. veiklos ataskaita bei informacinis leidinys „Vytauto Didžiojo universitetas 2010 m. Kaunui, Lietuvai ir Pasauliui“. Elektroninės šių leidinių versijos taip pat yra talpinamos informaciniuose VDU.lt puslapiuose: Apie VDU / Svarbiausi VDU dokumentai  ir Apie VDU / Informaciniai leidiniai ir knygos.

Posėdyje buvo sudarytos VDU garbės profesoriaus ir VDU garbės daktaro vardų suteikimo komisijos. VDU garbės profesoriaus vardą planuojama suteikti išeivijos literatūros tyrinėtojai, VDU Senato narei, ilgametei VDU Vokiečių ir prancūzų filologijos katedros profesorei Viktorijai Skrupskelytei, o VDU garbės daktaro vardą – įvairių švietimo bei mokslo institucijų Estijoje ir užsienyje tarybų bei valdybos nariui, gavusiam aukštus Estijos, Lietuvos bei Belgijos valstybinius apdovanojimus, VDU tarybos nariui, skirtam LR Švietimo ir mokslo ministro, profesoriui Reinui Raudui. Plačiau apie garbės vardų suteikimą kviečiame skaityti VDU garbės profesoriaus vardo ir garbės daktaro vardo suteikimo reguliamine.

VDU Senato posėdyje buvo patvirtinti trijų nuolatinių Senato komitetų – Studijų, Mokslo ir Kokybės valdymo – reguliaminai, Ginčų nagrinėjimo komisijos nuostatai, VDU dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir dėstytojų bei mokslo darbuotojų pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašai, svarstyti ir patvirtinti VDU Akademinės etikos kodekso pakeitimai. Su patvirtintomis pataisomis VDU Akademinės etikos kodeksas bus patalpintas VDU informaciniuose puslapiuose, skiltyje Svarbiausi VDU dokumentai.

Senato posėdyje taip pat buvo tvirtinami ir VDU dėstytojų ir mokslo darbuotojų, dirbančių fizinių ir biomedicinos, humanitarinių ir socialinių mokslų bei meno srityse, minimalių kvalifikacinių pareigybių reikalavimų aprašai. Jie bus paskelbti prie VDU Senato dokumentų.

Be šių Senato posėdyje pristatytų klausimų buvo nustatyta išmokų universiteto Tarybos nariams mokėjimo tvarka. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymu ir Vytauto Didžiojo universiteto Statutu, už darbą universiteto Taryboje nariams atlyginama vieną kartą metuose, kalendorinių metų pabaigoje, skiriant vienkartinę išmoką iš universiteto specialiųjų lėšų. Universiteto Tarybos nariams mokėjimo tvarka bus paskelbta prie Senato dokumentų.

Senato posėdyje buvo patvirtinta nauja magistro studijų programa (programos rengimo vadovas prof. A. Bakanauskas) „Marketingas ir pardavimai“, kurios tikslas – rengti aukščiausios kvalifikacijos marketingo specialistus sudėtingai veiklai marketingo ir pardavimų srityje. VDU Senatas patvirtino ir VDU stipendijų skyrimo nuostatus – apie juos plačiau netrukus kviesime skaityti VDU naujienose.

Artimiausi VDU Senato posėdžiai vyks gegužės 4 d. ir birželio 29 d.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.