Seimo ŠMK pritarė VDU ir LEU integracijai

1686

Kovo 29 d., trečiadienį, Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komitetas (ŠMK) pritarė nutarimo projektui, kuriuo Seimas paremtų Vytauto Didžiojo (VDU) ir Lietuvos edukologijos (LEU) universitetų integraciją.

VDU ir LEU integracijos projektas, sprendžiant aktualius švietimo sistemos klausimus, buvo pradėtas vystyti jau prieš 2 metus, o šių metų vasario 6 d. buvo pasirašyta universitetų integracijos sutartis. Šia sutartimi universitetai įsipareigoja stiprinti kokybę, telkti mokslo ir studijų potencialą, didinti tarptautinį konkurencingumą, konsoliduoti žmogiškuosius, infrastruktūrinius ir finansinius įstaigų išteklius. Jungimosi projektas yra įtrauktas ir į VDU siūlymą LR Vyriausybės sudarytai darbo grupei dėl mokslo ir studijų institucijų tinklo pertvarkos. Jungimuisi nėra prašoma valstybės biudžeto lėšų. Po vienerių ar dvejų metų nuo susijungimo pradžios numatomi sutaupymai leis investuoti į naujas plėtros priemones mokslo ir studijų kokybei gerinti.

Pirmą kartą universitetų jungimosi planas LR Seimo švietimo ir mokslo komitetui buvo pristatytas dar prieš metus. Tuomet darbo grupė buvo įpareigota parengti išsamesnį planą.

Vienas pagrindinių integracijos tikslų yra įsteigti VDU Edukologijos akademiją, kuri užtikrintų XXI a. mokytojų rengimą Lietuvai. Tarptautinė mokslininkų darbo grupė, bendradarbiaudama su geriausiais šalies tyrėjais ir ekspertais, mokytojais, jau daugiau nei 2 metus tobulina pedagogų rengimo koncepciją, kuri apibrėžtų rytojaus mokyklos siekius: ugdyti kertines socialines kompetencijas, atliepti skirtingus ir individualius vaikų mokymo(si) poreikius, ugdyti žinių taikymo gebėjimus, taikyti ir integruoti į ugdymo procesą naujausias technologijas, užtikrinti saugią aplinką, o mokymosi procesą padaryti patrauklų, įdomų ir įtraukiantį, mažinti atskirtis tarp didžiųjų miestų ir regionų, skatinti inovacijas.

Akademijoje planuojama vystyti ir pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemą. Šiuo metu beveik 60 proc. mokytojų yra vyresni nei 50 metų amžiaus. Integracija nesiekiama apriboti mokytojų rengimo viename universitete.

VDU ir LEU yra įvykdę šiuos integracijos etapus: 2015 m. pasirašyta universitetų klasterio sutartis, 2016 m. jungimosi procesams pritarė LEU Senatas ir Taryba bei VDU Senatas ir Taryba,  2016 m. kovo mėn. abiejų aukštųjų mokyklų integracijos klausimas svarstytas ir palankiai įvertintas LR Vyriausybės Strateginio planavimo komitete, gautas LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pritarimas, 2016 m. gegužės mėn. parengtas jungtinis VDU ir LEU mokslininkų pedagogų rengimo koncepcijos projektas, 2016 m. birželio mėn. parengtas VDU ir LEU jungimosi projektas ir veiksmų planas.

VDU – vienas didžiausių Lietuvos universitetų, lyderiaujantis socialinių, humanitarinių, menų bei biotechnologijų mokslų ir studijų srityse Lietuvoje (MOSTA tarptautinis vertinimas) ir pirmaujantis Baltijos šalyse pagal dėstytojų tarptautiškumą (QS Ranking).

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.