Baigiasi „LLP / Erasmus“ praktikos konkursas

2750

VDU Tarptautinių ryšių tarnyba (TRT) primena apie besibaigiantį konkursą praktikai užsienyje pagal „LLP / Erasmus“ programą 2014 m. vasarą. Atrankos anketas galima siųsti iki balandžio 19 d.

Praktikos laikotarpis – 3 mėn. (praktika anksčiausiai gali prasidėti 2014 m. birželio 1 d., vėliausiai baigtis 2014 m. rugsėjo 30 d.). Skiriamos 27 „LLP / Erasmus“ praktikos stipendijos.

Studentai, norintys dalyvauti konkurse, prašomi užpildyti atrankos anketas iki balandžio 19 d. Atrankoje gali dalyvauti I-III kurso bakalauro, I kurso magistrantūros, I-III kurso doktorantūros dieninių, nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai, išskyrus tuos, kurie jau yra atlikę praktiką pagal „Erasmus“ ar „Leonardo da Vinci II“ programą.

Dokumentai atrankai

Atrankos kriterijai

  • studento motyvacija;
  • geros užsienio kalbos, kuria bus atliekama praktika, žinios;
  • studento darbo, studijų, stažuočių, dalyvavimo tarptautiniuose akademiniuose projektuose, visuomeninėje veikloje patirtis užsienyje ir Lietuvoje;
  • studento gebėjimas savarankiškai spręsti kylančias problemas;
  • dviejų paskutinių semestrų studijų rezultatai; visų pakopų pirmojo kurso studentams – rudens semestro studijų rezultatai.

Atskirų fakultetų sprendimu gali būti taikomi papildomi atrankos kriterijai. Dėl papildomos informacijos studentai kviečiami kreiptis į savo fakultetą.

Pirmenybė atrankoje teikiama:

  • Studentams, kurių studijų programoje yra numatyta praktika;
  • Studentams, kurie turi priimančios įmonės ar organizacijos sutikimą juos priimti „LLP / Erasmus“ praktikai (pagal TRT pateiktą formą).

 El. atrankos anketa

Kilus klausimams studentai kviečiami kreiptis į Tarptautinių ryšių tarnybą arba į savo dekanatą.

Atrankos rezultatai bus skelbiami TRT tinklapyje, skelbimų lentoje, taip pat kiekvienas atrankoje dalyvavęs studentas bus informuotas el. paštu 2014 m. balandžio 30 d.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.