Apgintos daktaro disertacijos

Nuo 1993 m. VDU buvo apginta daugiau nei 800 daktaro disertacijų. Čia galite susipažinti su VDU parengtomis ir apgintomis disertacijomis bei trumpais jų aprašymais.

Visų Lietuvoje apgintų daktaro disertacijų temas, santraukas bei artimiausių viešųjų gynimų posėdžių datas taip pat galite rasti Lietuvos mokslų tarybos (LMT) tinklalapyje LMT.lt.