Disertacijų tematikų ir doktorantūros vadovų konkursas

Žemiau yra skelbiama informacija apie 2024 m. disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursus.

Humanitariniai mokslai

Etnologijos mokslo kryptyje

Filologijos mokslo kryptyje

Filosofijos mokslo kryptyje

Istorijos ir archeologijos mokslo kryptyje

Menotyros mokslo kryptyje

Teologijos mokslo kryptyje

Socialiniai mokslai

Edukologijos mokslo kryptyje

Ekonomikos mokslo kryptyje

 • Skelbimas
 • Prašymas dalyvauti konkurse
 • Publikacijų ir mokslinės veiklos sąrašas
 • Disertacijos tematikos pristatymo forma

Komunikacijos ir informacijos mokslo kryptyje

Politikos mokslo kryptyje

 • Skelbimas
 • Prašymas dalyvauti konkurse
 • Publikacijų ir mokslinės veiklos sąrašas
 • Disertacijos tematikos pristatymo forma

Psichologijos mokslų kryptyje

 • Skelbimas
 • Prašymas dalyvauti konkurse
 • Publikacijų ir mokslinės veiklos sąrašas
 • Disertacijos tematikos pristatymo forma

Sociologijos mokslo kryptyje

 • Skelbimas
 • Prašymas dalyvauti konkurse
 • Publikacijų ir mokslinės veiklos sąrašas
 • Disertacijos tematikos pristatymo forma

Teisės mokslo kryptyje

 • Skelbimas
 • Prašymas dalyvauti konkurse
 • Mokslinės veiklos aprašas
 • Disertacijos tematikos pristatymo forma

Vadybos mokslo kryptyje

 • Skelbimas
 • Prašymas dalyvauti konkurse
 • Publikacijų ir mokslinės veiklos sąrašas
 • Disertacijos tematikos pristatymo forma

Gamtos mokslai

 Biochemijos mokslo kryptyje

 • Skelbimas
 • Prašymas dalyvauti konkurse
 • Publikacijų ir mokslinės veiklos sąrašas
 • Disertacijos tematikos pristatymo forma

Biologijos mokslo kryptyje

 • Skelbimas
 • Prašymas dalyvauti konkurse
 • Publikacijų ir mokslinės veiklos sąrašas
 • Disertacijos tematikos pristatymo forma

Ekologijos ir aplinkotyros mokslo kryptyje

 • Skelbimas
 • Prašymas dalyvauti konkurse
 • Publikacijų ir mokslinės veiklos sąrašas
 • Disertacijos tematikos pristatymo forma

Technologijos mokslai

 Aplinkos inžinerijos mokslo kryptyje

Mechanikos inžinerijos mokslo kryptyje

Transporto inžinerijos mokslo kryptyje

 • Skelbimas
 • Prašymas dalyvauti konkurse
 • Publikacijų ir mokslinės veiklos sąrašas
 • Disertacijos tematikos pristatymo forma

Žemės ūkio mokslai

 Agronomijos mokslo kryptyje

Miškotyros mokslo kryptyje

Daugiau informacijos teikia Doktorantūros mokykla

  • Universiteto g. 8A-203 kab., 53341 Akademija, Kauno r.
  • Telefonas (8 37) 209 815
  • El. paštas: doktorantura@vdu.lt