Minės Broniaus Kviklio 100 metų jubiliejų

1002

Lapkričio 12 d., antradienį, 15 val., VDU Lietuvių išeivijos institute (S. Daukanto g. 25) vyks renginys, skirtas žurnalisto, kraštotyrininko, kolekcionieriaus,  ekonomisto, teisininko Broniaus Kviklio 100 metų jubiliejui. Dalyvauti kviečia išeivijos institutas ir Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus.

Renginyje dalyvaus  prof. Algirdas Avižienis, žurnalistas dr. Mykolas Drunga, prof. Zigmantas Kiaupa, B. Kviklio dukra Rūta Kulikauskienė. Moderatorius – prof. Egidijus Aleksandravičius.

Renginys vyks instituto II-ame aukšte, tuo tarpu III-ajame bus atidaryta jubiliejui skirta paroda.

Bronius Kviklys (1913–1990) buvo įvairių leidinių („Mūsų sportas“, „Kūno kultūra ir sveikata“, „Vytis“, „Mūsų Vytis“, „Ad Meliorem!“ ir kt.) redaktorius, Čikagos katalikiško laikraščio „Draugas“ bendradarbis, „Lietuvių enciklopedijos“ straipsnių autorius. Jis net 32 metus dirbo išeivijoje kruopščiai rinkdamas iliustracinę bei faktinę medžiagą apie Lietuvos vietoves, bažnyčias, jos istoriją. B. Kviklys surinko įspūdingą lituanistikos archyvą, kuriame sukauptos vertingos spaudos, knygų, numizmatikos, filatelijos, fotografijų kolekcijos. Šis archyvas 1993 m. buvo perduotas VDU Išeivijos studijų centrui.

Ilgainiui B. Kviklys tapo atpažįstamas kaip žymus JAV lietuvių spaudos žurnalistas, kolekcininkas ir ekonomistas, kaip moralinio įsipareigojimo Lietuvai puoselėtojas. Emigracijoje surinktos įvairios medžiagos vaisius – tai fundamentalios studijos: septynių tomų veikalas „Lietuvos bažnyčios“ bei Bostone 1964–1968 m. išleista keturių tomų enciklopedija „Mūsų Lietuva“, kurioje skelbta informacija apie Lietuvos miestų, miestelių, žymesnių kaimų istoriją, demografiją, geografiją.

1984 m. Popiežius Jonas Paulius II-asis apdovanojo B. Kviklį aukso ordinu už nuopelnus vykdant švietėjišką veiklą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.