Konferencijoje apmąstys Bažnyčios vaidmenį kultūroje

1847

Lapkričio 28 d., 9–16.30 val., Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje-muziejuje (S. Daukanto g. 25, III a.) rengiama tarpdalykinė mokslinė konferencija „Bažnyčia ir lietuviškoji kultūra“, skirta K. Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms.

Konferencijoje dalyvaus istorikai, teologai, etnologai, menotyrininkai, politologai, literatūrologai bei kitų krypčių mokslininkai. Pasak organizatorių, Kristijono Donelaičio (1714–1780) jubiliejiniai metai, jo gyvenimo ir kūrybos pavyzdys suteikia impulsą apmąstyti įvairių krikščioniškų konfesijų Bažnyčios vaidmenį lietuviškosios kultūros formavimuisi.

Pranešėjai kalbės apie liuteronus kaip lietuvybės puoselėtojus, katalikišką estetiką ir tarpukario Lietuvos meną, Švč. Mergelės Marijos gyvenimo istoriją XIX a. Lietuvos dailėje, Vilniaus jėzuitus kaip XVIII a. mokslo populiarintojus ir t. t.

Konferencijos pranešimų pagrindu parengti ir recenzentų teigiamai įvertinti straipsniai bus spausdinami tęstiniame moksliniame leidinyje „Soter“. Straipsnių rengimo nurodymai skelbiami VDU bibliotekos tinklalapyje. Straipsnius galima siųsti iki gruodžio 5 d.

Konferenciją organizuoja VDU Humanitarinių mokslų fakulteto klasteris „Bažnyčios santykiai su valstybe ir visuomene Lietuvoje“.

Mokslinį komitetą sudaro prof. dr. Vaida Kamuntavičienė, dr. Aušra Vasiliauskienė (pirmininkė), dr. Ilona Strumickienė, dr. Moreno Bonda, kan. prof. dr. Kęstutis Žemaitis, doc. dr. Pranas Janauskas. Organizaciniame komitete – Inga Puidokienė (pirmininkė), s. Gabrielė-Aušra Vasiliauskaitė OSB, dr. Danutė Stakeliūnaitė, Antoni Kazimierz Urmański.

Konferencijos programa

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.