Europoje pripažinimą pelniusi organizacija žengia žingsnį į priekį

273

VŠĮ VDU Verslo praktikų centras, daugelio buvusių dalyvių atpažįstamas trumpiniu „VPC“ arba organizacijos pavadinimu „Verslo praktikos“, kaip patys organizacijos atstovai sako, nuo šių metų nusprendė atsinaujinti savo marškinėlius pasikeisdami vardą į „Minded“, o jų rengiama gretutinių studijų programa nuo šiol vadinsis „Minded Verslumo akademija“. Organizacija sėkmingai gyvuoja jau daugiau nei 5 metus, tad įkūrimo istoriją prisiminti ir apie prekės ženklo pokytį papasakoti paprašėme organizacijos vadovo dr. Osvaldo Stripeikio ir mokymų vadovo Liudo Švipo.

Organizacijos veikla startavo kiek daugiau nei prieš 5 metus, kaip gimė mintis įkurti tokią organizaciją? Kokia buvo „VPC“ pradžia?

Osvaldas: Mintis gimė diskutuojant su rektoriumi Juozu Augučiu. Idėja buvo iš pirmo žvilgsnio labai paprasta – įkurti Verslo praktikų centrą, kuris ugdytų studentų verslumą, padėtų jiems atlikti praktiką bei įsidarbinti, o tuo pačiu skatintų universiteto ir verslo bendradarbiavimą.

Ieškojome galimų veiklos modelių, diskutavome, kaip tai turėtų atrodyti, kūrėme prototipus. Rėmėmės pasauline praktika, bet tuo metu panašaus analogo Lietuvos universitetų tarpe nebuvo, tad teko kurti visą koncepciją nuo nulio. Prie to, kad pavyko sukurti unikalų modelį, prisidėjo ir VDU kultūra, pasižyminti ypatinga dėstytojų – studentų bendruomene, galimybe laisvai reikšti mintis ir eksperimentuoti.

Su kokiais dar iššūkis teko susidurti kuriant tai, ko dar Lietuvoje tuo metu nebuvo?

Osvaldas: Sudėtingiausia buvo sugalvotą idėją paversti gerai veikiančia organizacija.  Patys turėjome įlipti į entreprenerio batus. Tuo metu buvome pionieriai, tad pirminiai programos modeliai daug kam atrodė per daug inovatyvūs. Neužteko paprasčiausiai pasiimti kokį nors sėkmingai veikiantį modelį, ir jį „nukopijuoti“. Sukurti efektyviai veikiančią studentų, mentorių, dėstytojų, organizacijų praktikų bendruomenę, reikėjo „užauginti“. Tad teko laukti keletą metų, kol ji natūraliai subręs.

Liudas: Prisiminus pirmus organizacijos metus, buvo ir patiems sunku suvokti, tai ką mes darome ir ko siekiame. Nes ėjome nepramintu keliu. Pats žodis „verslumas“ neretai buvo suvokiamas, kaip tiesiog verslo planų rašymas, verslo kūrimas dėl pinigų ir tai neatrodė labai patrauklu. Būtent šis aspektas mums buvo iššūkiu, nes mes darėme kitokį verslumą, kuris nuo pat pradžių buvo sufokusuotas ne į rezultatą, bet į patį žmogų, jo kompetencijų ugdymą. Matėme, kad studentams buvo sunku suvokti, kaip verslumas gali būti kitoks – gilesnis ir net ne apie verslą.

Minit kitoniškumą, stereotipų transformavimą, gal galit pasidalinti detaliau, kas po žodžiu „kitoks“ slepiasi?

Liudas: Nuo pat pradžių į mūsų veiklą nežiūrėjome, kaip į tradicinį studijų dalyką, kur standartiškai studentai turi koliokviumą, egzaminą, rašto darbus ir paskaitas, kurias gali klausyti arba neklausyti. Mūsų organizacija pasirinko viską daryti labai praktiškai. Patys išbandėme įvairius metodus, įrankius ir būtent remiantis ta patirtimi lipdėme teorinį paketą. Ir dabar mūsų gretutinės studijos nėra tradiciškai akademiškos, bet tuo pačiu siekiame jog jos būtų kokybiškos ir profesionalios.

Tikėtina, kad nuo organizacijos įkūrimo pradžios iki dabar daug kas keitėsi, o gal kažkas ir išliko?

Osvaldas: Neabejotinai išliko tyrinėtojo bruožas, kuris atsispindi tiek pačioje organizacijoje, tiek kiekviename iš mūsų komandos narių. Visada mes buvome ir esame ant tokio slenksčio, kur turime kažką sukurti naujo, o prieš akis yra dar neatrasta žemė. Tad tokio tyrinėtojo požiūris išliko visą laiką. Nebijome keisti ir keistis, tad nuolatinis augimas, kitimas, kaip vienijanti organizacijos vertybė.

Liudas: Visiškai sutinku, kad nekinta tik nuolatinis pokytis. Man labai įstrigo, kai prieš kelis metus vieno projekto metu susitikome su kitų universitetų atstovais ir dalinomės patirtimi. Lietuvos universitetų atstovai pasakojo, kaip jie pradeda kurti panašius verslumo ugdymo centrus ir dalinasi savo iššūkiais. Aplankė jausmas, kad mes jau visą tą „prabėgę“ ir esame kažkur priekyje, kas rodo labai didelę mūsų organizacijos patirtį. Mes daug eksperimentuojame, nebijome daryti kitaip, tad tas kitimas ir yra mūsų didelė stiprybė, ir tuo pačiu iššūkis.

Būti pionieriu sunkus kelias. Kas jus įkvepia veikti?

Liudas: Mane asmeniškai įkvepia dalyvio pokytis. Man labai patinka, kai ateina į mūsų veiklas ar studijas dalyviai, kurie stinga pasitikėjimo savimi, turi žemesnę savivertę ar būdami gabūs, neranda sau artimo raiškos būdo. Ir studijuodami tokį dalyką, kaip verslumas, jie pajaučia, kas jam asmeniškai tampa labai įdomu – daryti pokytį, kurti savo organizaciją ar įgijus drąsos priimti nepatogų sprendimą. Būtent dalyvių pokytis ir jų įkvepiančios istorijos yra didžiausias motyvatorius.

Po šitų gyvavimo metų, kuo labiausiai didžiuojatės?

Osvaldas: Didžiuojamės, kad per 5 metus pavyko stipriai paaugti. Pradėjus nuo vizijos, šiuo metu savo srityje esame atpažįstami nacionaliniu mastu, kaip viena iš pirmaujančių organizacijų verslumo kompetencijų ugdyme, kuri studijų procese naudoja inovatyvius metodus, pasaulyje pripažintas metodikas ir yra sukūrusi unikalius modelius – EQ thinking modelį ir Išmaniųjų praktikų modelį. O taip pat džiaugiamės, kad „Verslumo akademijos“  programa 2018 m. gavo pripažinimą, kaip viena iš trijų geriausių patirčių žemyne.

Apibendrinus 5 metus, mes didžiuojamės mūsų bendruomene. Nes pavyko suburti žmonių ratą, kurie vadovaujasi tomis pačiomis vertybėmis. Mūsų alumniai nėra tik tam tikras studijas baigę asmenys, jie jau identifikuoja save su mūsų organizacija, su bendru požiūriu ir artimomis vertybėmis, kurie vėliau prisideda savanoriaudami ar mentoriaudami. Tarsi grįžtą prie tų pačių ištakų.

Jei keliais sakiniais reikėtų išskirti pagrindinę vertę, kurią gauna studentai, ką įvardintumėte – kodėl „MINDED Verslumo akademija“?

Osvaldas: Laiko ir kokybės santykis. Tu neišvažiuodamas į užsienį, per sąlyginai trumpą laiką, čia gali prisiliesti prie geriausių pasaulinių metodikų, pajusti ką reiškia būti bendruomenėje, gauti asmeninę mentorystę. Tad būdamas čia, Lietuvoje, gali patirti tai, kas yra geriausiuose pasaulio universitetuose.

Taip pat „Verslumo akademija“ suteikia daug galimybių ir ryšių. Studentai gali užmegzti vertingus kontaktus, susirasti praktikos ar darbo vietą, įgyti daugiau pasitikėjimo ir ilgainiui geriau jaustis tokiame besikeičiančiame pasaulyje. Visas mokymasis yra per patirtį – tai įdomus ir dar gana retas procesas. Daugelis studentų sako, kad pabaigę „Verslumo akademiją“ kitaip pradeda žiūrėti, koks turėtų būti aukštasis mokslas ir studijos.

Daug kas pasakytų, kad gyvuojant 5 metus yra drąsus žingsnis keisti jau atpažįstamą vardą. Kas pastūmėjo šio sprendimo link? Kodėl MINDED?

Osvaldas: Paprastas atsakymas, kad „Verslo praktikų centras“ išauga marškinius, ne tik veiklų ribose, bet ir geografiškai. Vienas iš artimiausių tikslų yra tarptautiškumas, tad reikėjo trumpo, aiškaus ir mūsų esmę atspindinčio žodžio, kuris gerai skambėtų tiek lietuvių, tiek anglų kalba. Kitas svarbus aspektas, kad „Verslo praktikų centro“ pavadinimas ir žodis „verslumas“, su tuo ką šiuo metu darome yra per siaurai apibrėžiantis. Jaučiame, kad darome daugiau, mūsų veiklos nėra vien tik orientuotos į verslumo kompetencijų ugdymą, tai yra tam tikro mąstymo būdo formavimas ir ugdymas asmenybių, kurie su organizacijai artimomis vertybėmis ir idėjomis gali daryti pokyti, keisti supančią aplinką. MINDED vardas verčia mus ir pasitempti. Su prekės ženklo pakeitimu mes tarsi pasakome, kad organizacija žengia į kitą kokybinį etapą.

Liudas: Ir iš tiesų, rinkdami atsiliepimus iš studentų dažnai girdime,  kad nors atėjo į „Verslo praktikų centrą“, bet išsinešė visai kitus dalykus. Dažniausiai tai būna savęs pažinimo, komandinio darbo ar emocinio intelekto lavinimo temoje. Tai yra visiškai kiti dalykai, negu „Verslo praktikų centro“ vardas atspindėtų. Supratome, kad norime kviesti dalyvius plėsti savo suvokimą, dėl to nusprendėme savo pavadinimu parodyti, kad esame daugiau nei tik verslumas, įmonės įkūrimas ar studentiška praktika.

Ir žodis MINDED, kalba apie smalsų, besidomintį, ieškantį, kuriantį, keičiantį žmogų. Tai labiausiai atspindi mūsų siekius, ką mes siekiame išugdyti mūsų veiklose dalyvaujančių tiek moksleivių, tiek studentų suvokime.

Kokie artimiausi MINDED tikslai ir iššūkiai?

Osvaldas: Kalbant apie artimą ateitį, pagrindinis iššūkis yra iš gretutinių studijų programos tapti bakalauro programa. Tad šiuo metu mes daug ties tuo dirbame, renkame gerąją pasaulinę praktiką ir tikimės jau greitu metu parengti inovatyvią programą Lietuvoje su visai kitu požiūriu į studijų procesą, pritraukiant verslo partnerius, kitas organizacijas, naudojant inovatyviausias mokymosi metodikas, kurios yra šiuo metu pasaulyje. Mūsų siekis, kad ši programa būtų naujovė Lietuvoje.

Ko palinkėtumėte tam jaunam VDU žmogui – studentui?

Osvaldas: Daugiau įsiklausyti į savo vidų, į tą intuiciją – ką sako širdis. Mažiau remtis išoriniais autoritetais – „ką daryti ir ko nedaryti“, užuot įsiklausyti į save ir išgirsti, ką pats norėtum veikti gyvenime ir kur norėtum būti. Palinkėčiau visiems studentams išnaudoti tą laiką, kai esi universitete, kaip labai didelį galimybių laikotarpį, nes tai yra 4 ar 6 metai, kai tu gali kurti, ieškoti, atrasti, klysti, mokytis. Tai yra labai nuostabus laikas, kai nėra didelių įsipareigojimų, o tu gali kurti tai ką nori. Linkėčiau atrasti tas vietas, tuos bendraminčius, kur tu gali kurti, ieškoti ir pasisemti iš tų metų. Ir nebūtinai tai turi būti MINDED.

Liudas: Linkiu būti atviriems patirčiai.

 

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.