Baigiasi „LLP / Erasmus“ praktikos konkursas

1055

VDU Tarptautinių ryšių tarnyba primena, kad jau link pabaigos artėja konkursas praktikai užsienyje pagal „LLP / Erasmus“ programą 2012–2013 m. m. Praktikos laikotarpis – 3 mėn. (praktika anksčiausiai gali prasidėti nuo 2012 m. birželio 1 d., vėliausiai baigtis – 2013 m. spalio 31 d.). Studentus, norinčius dalyvauti konkurse, organizatoriai prašo užpildyti atrankos anketas iki 2012 m. balandžio 22 d.

Atrankos dalyviai bus vertinami pagal šiuos kriterijus: studento motyvacija; geros užsienio kalbos, kuria bus atliekama praktika, žinios; studento darbo, studijų, stažuočių, dalyvavimo tarptautiniuose akademiniuose projektuose, visuomeninėje veikloje patirtis užsienyje ir Lietuvoje; studento gebėjimas savarankiškai spręsti kylančias problemas; dviejų paskutinių semestrų akademiniai rezultatai (visų pakopų pirmojo kurso studentams – pirmojo semestro mokymosi rezultatai).

Pirmenybė atrankoje teikiama studentams, kurių studijų programoje yra numatyta praktika ir kurie turi priimančios įmonės ar organizacijos sutikimą juos priimti „LLP / Erasmus“ praktikai (pagal TRT pateiktą formą).

Norintys dalyvauti kviečiami Tarptautinių ryšių tarnybai siųsti atrankos anketą ir priimančios organizacijos ar įmonės patvirtinimą (pagal TRT nustatytą formą).

Atrankoje gali dalyvauti I–III kurso bakalauro, I kurso magistrantūros ir I–III kurso doktorantūros dieninių, nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai. Atrankoje negali dalyvauti studentai, kurie jau yra atlikę praktiką pagal „Erasmus“ ar „Leonardo da Vinci II“ programą.

Atskirų fakultetų sprendimu gali būti taikomi papildomi atrankos kriterijai. Dėl daugiau informacijos studentai kviečiami kreiptis į savo fakultetą.

Daugiau informacijos apie konkursą ir el. atrankos anketą galima rasti TRT tinklalapyje www.trt.vdu.lt. Kilus klausimams organizatoriai kviečia kreiptis į Tarptautinių ryšių tarnybą arba į savo dekanatą.

TRT „LLP / Erasmus“ programos praktikai koordinatorius:
Konstantinas Kurževas, S. Daukanto g. 27–308, K.Kurzevas@trt.vdu.lt, 8 (37) 327 987.

Atrankos rezultatai bus skelbiami TRT tinklalapyje ir skelbimų lentoje. Kiekvienas atrankoje „LLP / Erasmus“ praktikai dalyvavęs studentas bus informuotas el. paštu gegužės 3 d.

Jau paskelbti ir „LLP Erasmus“ konkurso studijoms 2012–2013 m. m. laimėtojai, apie tai daugiau informacijos rasite čia.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.