Apgynusiems magistro darbus – konkursas

1489

LR Ūkio ministerija kviečia aukštųjų mokyklų magistrus (ir jų baigiamųjų darbų vadovus), apsigynusius baigiamuosius darbus per pastaruosius 12 mėn., dalyvauti konkurse. Reikalavimas darbų temoms – sąsajos su šalies ekonomikos augimu ir konkurencingumo didinimu.

Darbų temos turi būti susijusios su veiksniais, skatinančiais Lietuvos ekonomikos augimą ir konkurencingumo didinimą:

 • gyventojų užimtumo didinimu;
 • investicijomis į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą bei inovacijas;
 • investicijomis į žmogiškuosius išteklius ir profesinių gebėjimų ugdymą;
 • verslumo skatinimu ir verslo aplinkos gerinimu;
 • eksporto plėtra ir skatinimu;
 • atskirų ekonomikos sektorių (pramonės, energetikos, transporto, turizmo, mažmeninės prekybos ir kt.) konkurencingumo skatinimu;
 • tiesioginių užsienio investicijų skatinimu;
 • kitais veiksniais, skatinančiais ekonomikos augimą ir konkurencingumo didinimą.

Konkurse gali dalyvauti aukštųjų universitetinių mokyklų magistrai ir jų magistro baigiamųjų darbų moksliniai vadovai.

Norintys dalyvauti konkurse iki š. m. rugsėjo 8 d. turi:

 • Užpildyti konkurso paraišką ir pristatyti kartu su parengto darbo egzemplioriumi;
 • Vieną parengto darbo egzempliorių siųsti ar pristatyti adresu UAB „Inlinen“, L. Zamenhofo g. 11, LT-44287 Kaunas;
 • Vieną parengto darbo egzempliorių siųsti el.paštu indre.baltrusaitiene@inlinen.eu .

Svarbu: darbas turi būti pristatytas ir apgintas mokslo institucijoje per 12 mėnesių iki paraiškos skatinimo konkursui pateikimo. Paraiškas skatinimo konkursui gali pateikti tik darbų autoriai.

Premijos konkurso nugalėtojams:

 • I vietos laimėtojui – 1 500 Eur;
 • II vietos laimėtojui – 1 000 Eur;
 • III vietos laimėtojui – 500 Eur.

Darbo autoriui skiriama 75 proc., darbo moksliniam vadovui – 25 proc. premijos sumos.

Konkurso eiga: Konkursas vykdomas vadovaujantis LR ūkio ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 4-250 patvirtintais nuostatais. Visus konkursui pateiktus darbus įvertins paskirti ekspertai. Geriausiai įvertintus darbus (8 ir daugiau balų) magistrai pristatys specialiai sudarytai komisijai iš valstybės, mokslo ir verslo institucijų atstovų. Apie konkurso rezultatus dalyviai bus informuoti asmeniškai bei žiniasklaidoje.

Konkurso dalyviai, teikdami paraiškas, sutinka, jog  paskirti ekspertai patikrintų darbe aprašytų tyrimų rezultatus.

Dėl papildomos informacijos ar iškilusių klausimų galite kreiptis: Indrė Baltrušaitienė, UAB „Inlinen“ direktoriaus pavaduotoja, tel. +37067315576, el. paštas indre.baltrusaitiene@inlinen.eu Konkurso dalyviai turi teisę teikti skatinimo konkurso organizatoriams motyvuotas rašytines pretenzijas, susijusias su konkursu.

Konkurso paraiška

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.