Tvarkaraščiai

Studentai patys susidaro individualius studijų planus (užsiėmimų tvarkaraščius), vadovaudamiesi savo studijų programa ir Studijų reguliamino reikalavimais. Sudarydami individualius studijų planus, studentai privalo laikytis šių reikalavimų:

  • Nuolatinių pirmosios pakopos (bakalauro) ir vientisųjų studijų (teisės) pirmo – antro kursų studentų per semestrą studijuojamų dalykų apimtis turi būti ne mažesnė kaip 24 ir ne didesnė kaip 36 kreditai.
  • Nuolatinių pirmosios pakopos (bakalauro), vientisųjų (teisės) trečio – penkto kursų ir magistrantūros studijų studentų per semestrą studijuojamų dalykų apimtis turi būti ne mažesnė kaip 21 ir ne didesnė kaip 39 kreditai.
  • Vidutinė vienerių mokslo metų studijų apimtis yra 60 kreditų (gali būti 58–62 kreditai, atsižvelgiant į studijų programos reikalavimus)

Kiekvieno dalyko kreditai nurodyti studijų dalykų aprašymuose, katedrų skelbimų lentose bei aukščiau pateiktuose studijų tvarkaraščiuose.