A. Juodvalkio vardo stipendijos – VDU studentams

1261 2

VDU studentai kviečiami teikti prašymus lietuvių išeivijos visuomenininko, žurnalisto Antano Juodvalkio vardo stipendijoms, kurias skiria A. Juodvalkio šeima ir Lietuvių išeivijos institutas. Prašymai priimami VDU Lietuvių išeivijos institute (S. Daukanto g. 25) iki rugsėjo 25 d.

Lėšas stipendijoms skiria A. Juodvalkio dukra Eglė Juodvalkė ir sūnus Uosis Juodvalkis. Antano Juodvalkio vardinė stipendija skiriama VDU humanitarinių ir socialinių mokslų sričių studentams, besimokantiems istorijos, filologijos, etnologijos, filosofijos, teologijos, menotyros, sociologijos, politologijos ir teisės krypčių studijų programose.

Konkurso stipendijai gauti tvarka bei sąlygos

Stipendijos tikslas – remti rezistencijos kovų ir partizaninio pasipriešinimo dalyvių palikuonis, gabius, gerai besimokančius studentus, skatinti juos aktyviau dalyvauti mokslinėje ir visuomeninėje veikloje, taip pat skatinti tyrinėti rezistencijos temą. Stipendija gali būti skiriama už  bakalauro, magistro darbus, kuriuose yra analizuojama rezistencijos tematika.

Pagrindiniai stipendijos skyrimo kriterijai

 1. stipendija skiriama rezistencijos kovų ir partizaninio pasipriešinimo dalyvių palikuonims
 2. pažangumas – stipendija skiriama gerai besimokantiems studentams
 3. aktyvus dalyvavimas studentiškoje, visuomeninėje, kultūrinėje veikloje

Pretendento pateikiami dokumentai

 • CV (gyvenimo aprašymą) ir mokslinių darbų sąrašą.
 • Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro pažymą apie artimųjų (senelių, prosenelių) dalyvavimą rezistencinėje veikloje ir partizaniniame pasipriešinime bei kitus giminystę patvirtinančius dokumentus.
 • Jeigu pretenduojama gauti stipendiją už darbą, turi būti pristatyta bakalauro, magistro darbo kopija.
 • Trumpą savo šeimos istorijos pristatymą
 • Diplomo ir priedo prie diplomo kopijas (magistrantams)
 • Studijų pažymą apie studijų rezultatus, patvirtintą dekanate
 • Mokslinių darbų vadovo ar katedros vedėjo rekomendaciją.

Gautus prašymus svarstys Vytauto Didžiojo universiteto sudaryta stipendijų skyrimo komisija.

Prašymus stipendijoms gauti galima atnešti arba atsiųsti Lietuvių išeivijos institutui iki rugsėjo 25 d. šiuo adresu:

 • Lietuvių išeivijos institutas
 • S. Daukanto g. 25
 • LT 44249 Kaunas

Konkurso rezultatai bus skelbiami spalio pradžioje.

Stipendija yra vienkartinė, neskiriama tam pačiam asmeniui antrą kartą.

Daugiau informacijos

Komentarai

Mykolas Drunga

Antano Juodvalkio sūnus yra ne Ąžuolas, bet Uosis Juodvalkis. Duktė tikrai Eglė Juodvalkė. Visą šeimą seniai ir gerai pažįstu.

VDU

Laba diena, atsiprašome, pasirodo, buvo įsivėlusi klaida. Labai dėkojame už pastabumą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.