Sportas ir sveikatingumas

Sporto centras, kuris yra sudėtinė, struktūrinė Studentų reikalų departamento dalis, organizuoja universiteto studentų sporto, fizinio aktyvumo ir sveikatinimo veiklas, rūpinasi žinių apie sportą ir sveikatingumą skleidimu, organizuoja sporto varžybas ir renginius, reprezentuoja universitetą sportiniais laimėjimais Lietuvoje ir užsienyje.

Daugiau informacijos puslapyje: https://sportas.vdu.lt

Kontaktinė informacija