Tvaraus bioverslo vadyba

Bakalauro ir vientisosios studijos
Verslo ir viešoji vadyba
Tvaraus bioverslo vadyba

Programos pristatymas

Tvaraus bioverslo vadyba – viena pirmųjų studijų programų Europoje, sukurta atliepiant verslo poreikius. Modernėjančiai darbo rinkai reikalingi kvalifikuoti bioverslo vadybos specialistai, turintys tarpdisciplininių – ne tik vadybos, bet ir ekonomikos bei technologijų – žinių, būtinų ekonomikos transformacijos laikotarpiu. Siekiant plėtoti bioekonomiką reikalingi bioverslo vadybos specialistai, gebantys atlikti vadybos funkcijas, turintys žinių ir gebėjimų, reikalingų valdyti ir vystyti organizacijas, išmanantys vadybos procesus, biologinių išteklių gamybos, perdirbimo ir konversijos technologijas, suprantantys ekonominį, politinį, teisinį ir socialinį kontekstą globalioje visuomenėje, gebantys jį vertinti ir priimti vadybos sprendimus bioekonomikos sektoriuje veikiančiose verslo ir viešosiose organizacijose bei valdžios institucijose, atsakingose už bioekonomikos sektoriaus vystymąsi. Svajoji apie modernų darbą, kuriame gali ne tik realizuoti save, bet ir prisidėti prie visuomenės gerovės? Rinkis studijas, kuriose šiandien kursi pasaulį, kuriame gyvensime rytoj!

Raktiniai žodžiai

#tvarumas #bioverslas #verslas #vadyba #bioekonomika #ekonomika #technologijos #žiedinėekonomika #ateitis #darnusvystymasis

main studijos image

Studijų programa Tvaraus bioverslo vadyba yra unikali. Tokios programos Lietuvoje nesiūlo jokia kita aukštoji mokykla. Programos turinys atliepia rinkos poreikį ruošiant vadovus bioverslams – naujiems ir esamiems bioekonomikos kontekste, t.y. siekiant tvarios „žalios“ žiedinės ekonomikos augimo.

Doc. dr. Jolita Greblikaitė, programos vadovė

Studijų programos planas

Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Verslo ir viešosios vadybos pagrindai [EVVKB036] Lina Marcinkevičiūtė 4
Matematika [MAT1001] Linas Martišauskas 6
Mikroekonomika [EVEAB010] Anastasija Novikova 6
A grupės dalykai 14
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Makroekonomika [EVEAB020] Bernardas Vaznonis 6
Verslo ir aplinkosaugos teisė [BVV1001] Dalia Perkumienė 4
Bioekonomikos vystymasis [BVV1002] Vladzė Vitunskienė 6
A grupės dalykai 14
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Valdymo apskaitos pagrindai [EVEAB350] Dalia Juočiūnienė 6
Žiedinės ekonomikos pagrindai [BVV2002] Daiva Makutėnienė 6
Ekonominė statistika [EVEAB241] Janina Kaminskienė 6
Žemdirbystės sistemos [BVV2004] Rita Pupalienė 4
A grupės dalykai 8
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Finansų valdymo pagrindai [EVEAB400] Asta Bendoraitytė 6
Rinkodara [BVV2005] Vilma Tamulienė 4
Vartotojų elgsena [BVV3011] Jolita Greblikaitė 6
Žalioji chemija [BVV2006] Valdas Paulauskas 6
Biomedžiagos [BVV2008] Juozas Padgurskas 4
A grupės dalykai 4
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Procesų valdymas [BVV3009] Asta Raupelienė 6
Verslo mokesčiai [BVV3010] Jūratė Savickienė 4
Bioekonomikos verslo vadybos profesinės veiklos praktika 1 [BVV3012] Rimantas Dapkus 8
Biotechnologija [BVV2007] Eglė Sendžikienė 6
Biomasės ruošimo inžinerija [BVV3013] Egidijus Zvicevičius 6
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Projektų valdymas [BVV3014] Rimantas Dapkus 6
Logistikos valdymas [EVVKB750] Milita Vienažindienė 6
Bioenergetika [BVV3015] Kęstutis Venslauskas 6
Tvarios maisto sistemos [BVV3016] Živilė Tarasevičienė 6
Tvarus miško naudojimas [BVV3017] Gintautas Mozgeris 6
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Žmogiškųjų išteklių valdymas [BVV4018] Asta Raupelienė 6
Inovacijų vadyba [BVV4019] Rolandas Drejeris 6
Įmonių socialinė atsakomybė [BVV4020] Vilma Atkočiūnienė 6
Verslumo ugdymas [EVVUB003] Jurgita Zaleckienė 6
Bioverslų planavimas ir modeliavimas [BVV4021] Jan Žukovskis 6
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Kokybės valdymas [BVV4022] Gediminas Vasiliauskas 6
Bioekonomikos verslo vadybos profesinės veiklos praktika 2 [BVV4023] Rimantas Dapkus 8
Bakalauro baigiamasis darbas [BENBBVV01] Laima Skauronė 16
Iš viso:
30