Organizacinė psichologija

Magistro studijos
Socialiniai mokslai
Organizacinė psichologija

Programos pristatymas

Organizacinės psichologijos magistro studijų programoje mokysies profesionaliai konsultuoti organizaciją, jos pavienius darbuotojus ir grupes. Gebėsi padėti organizacijai siekti savo tikslų, o jos darbuotojams - siekti gerovės įvairių pokyčių metu. Studijose gilinsies į darbo teisę ir organizacijos psichologo etiką, personalo ir vadovavimo psichologiją, konfliktų valdymą ir derybas, nagrinėsi konsultanto profesinės etikos dilemas, susipažinsi su konsultavimo proceso etapais, plėsi psichologinių tyrimų žinias. Ši studijų programa tau suteiks reikiamą kvalifikaciją darbui organizacijose, profesinio konsultavimo ir karjeros centruose, organizacijų personalo mokymo centruose. Taip pat galėsi tęsti studijas toliau psichologijos ar kitos socialinių mokslų srities doktorantūroje.

Raktiniai žodžiai

#PsichologasOrganizacijoje #DarbuotojuGerove #OrganizacijosEfektyvumas #TyrimaiOrganizacijose #OrganizacijuKonsultavimas

main studijos image

Labai daug diskusijų, seminarų, workshop‘ų. Tai yra interaktyvios studijos tam, kam įdomu būtų ne tik teoriškai paliesti, bet ir praktiškai pasimėginti. Dėl to, pats ir pasirinkau jas.

Edvinas Lučkauskas, programos studentas

main studijos image

Žinios ir patirtys, kurias pavyko sukaupti studijų metu padeda spręsti situacijas dirbant su komandomis ir skirtingais žmonėmis. Atsidavę savo darbui dėstytojai mums atidavė tiek daug: realūs pavyzdžiai, atvejų analizės, diskusijos bei daugybė kitų veiklų, per kurias galima susikrauti nemenką žinių bagažą, leidžiantį žengti karjera stipriu žingsniu

Danas Venclovas, absolventas, UAB „People Link“ asocijuotas partneris

main studijos image

Organizacinės psichologijos magistro studijas baigiau beveik po 14 metų pertraukos. Pastaruosius dešimt metų dirbdama personalo vadove, jaučiau, kad trūksta specifinių žinių apie lyderystę, komandinį darbą, konfliktų valdymą ir kt. Labai džiaugiuosi savo sprendimu, kad pasirinkau grįžti į studijas VDU.

Dovilė Rimšaitė, absolventė, UAB „Baltec CNC Technologies“ administracijos reikalų vadovė

Partneriai

main studijos image main studijos image main studijos image

Studentų praktika, tyrimai, projektai, konferencijos ir kiti renginiai, dalyvavimas studijų tobulinimo ir įgyvendinimo procese.

Studijų programos planas

Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Psichologinių tyrimų metodologija [PSM5005] Loreta Gustainienė 6
Personalo psichologija [PSO5001] Auksė Endriulaitienė 6
Vadovavimo psichologija [PSO5002] Auksė Endriulaitienė 6
Magistro baigiamojo darbo projektas: mokslinės problemos analizė [BAIGMPSO03] Loreta Bukšnytė-Marmienė 6
Modernių organizacijų vystymas [PSO5013] Kristina Kovalčikienė 6
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Sveikatos darbe psichologija [PSO5005] Loreta Gustainienė 6
Konsultavimas organizacijoje [PSO5003] Loreta Bukšnytė-Marmienė 6
Konfliktų valdymas ir derybos organizacijoje [PSP5011] Loreta Bukšnytė-Marmienė 6
Magistro baigiamojo darbo projektas: mokslinio tyrimo planas [BAIGMPSO04] Loreta Bukšnytė-Marmienė 6
Pasirenkami dalykai 1
Komandinis darbas organizacijoje [PSO5012] Auksė Endriulaitienė 6
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Darbo teisė ir organizacijos psichologo profesinė etika [PSO5010] 6
Daugiamačiai duomenų analizės metodai psichologijoje [PSO6011] Aušra Saudargienė 6
Specialybės praktika Nr.1 [PSO6009] Kristina Kovalčikienė 6
Pasirenkami dalykai 1
Karjeros valdymas ir konsultavimas [PSO5011] Loreta Bukšnytė-Marmienė 6
Streso įveikimo modeliai [PSP5002] Aidas Perminas 6
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Specialybės praktika Nr. 2 [PSO6010] Kristina Kovalčikienė 12
Magistro baigiamasis darbas [BENMPSO01] Loreta Bukšnytė-Marmienė 18
Iš viso:
30