Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka–muziejus

VDU Atkūrimo tarybos garbės narys, VDU garbės daktaras ir VDU Tarybos pirmininkas Prezidentas Valdas Adamkus kartu su Vytauto Didžiojo universitetu ir Kauno miesto savivaldybe įsteigė viešąją įstaigą „Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka–muziejus“.

Muziejaus lankytojai gali išvysti Prezidentinę biblioteką, įvairius Valdo Adamkaus daiktus: baldus, paveikslus, kitas interjero detales, sporto trofėjus, dienoraščius, archyvinį fondą, kurį sudaro daugiausia su V. Adamkaus veikla JAV susiję dokumentai.

Prezidentinis biblioteka–muziejus sukurta remiantis JAV nusistovėjusia prezidentų palikimo saugojimo ir sklaidos forma.

Biblioteka siekia tapti kultūros, meno ir mokslo centru, kurioje didžiausias dėmesys bus teikiamas Pasaulio lietuvybės ir Lietuvos politinio, ekonominio, kultūrinio gyvenimo XX–XXI a. sandūroje tyrinėjimams. Anot bibliotekos iniciatorių, visa, kas bus kaupiama bibliotekoje ir tai, kokie visapusiški renginiai vyks šiose erdvėse leis atkoduoti įvairiausius istorinius, kultūrinius klodus. Prof. E. Aleksandravičiaus teigimu, kilniausias šios bibliotekos uždavinys – įrašyti idėjas, kurios gali vesti tolyn bendro gėrio link.

2011 m. rugpjūčio 3 d. įvykęs Rimo Čiurlionio tapybos darbų parodos „Ten pat gyvenam, ten pat sugrįžtam“ atidarymas ir vieša diskusija tema „Ką reiškia būti šiandienos lietuviu?“ tapo oficialiu Prezidentinės bibliotekos pristatymu. Diskusijoje dalyvavo Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus, menotyrininkė prof. Rasutė Žukienė, istorikas prof. Egidijus Aleksandravičius ir ekspozicijos autorius Rimas Čiurlionis.