B grupės dalykai

B grupė – alternatyvūs įvadiniai studijų krypčių dalykai, dėstomi kitose, nei studentas studijuoja, studijų programose. Šiai grupei skirtus kreditus (16 kreditų) studentas gali panaudoti laisvai rinkdamasis studijų dalykus ne tik iš B, bet ir iš A grupės. Jei studentas neturi ECDL (Europos kompiuterio vartotojo) pažymėjimo, nėra teigiamu balu išlaikęs informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino, nelaikė arba neišlaikė Universitete organizuojamo kompiuterinio raštingumo patikrinimo testo, privalomai turi studijuoti Kompiuterinio raštingumo studijų dalyką (4 kreditai). Jei studentas studijuoja gretutinėje studijų programoje, B grupei skirtus kreditus gali panaudoti gretutinės studijų programos dalykų studijoms.

2019 m. rudens semestre studentams siūlomų B grupės dalykų sąrašas:

Kompiuterinis raštingumas

Socialiniai mokslai

Sociokultūrinė antropologija
Pozityvioji psichologija/Positive Psychology (anglų k.)
Globali politika (1)/Global politcs (1) (anglų k.)
Rusijos vidaus ir užsienio politika
Viešasis sektorius ir viešoji politika
Žmogaus socialinė raida
Religija ir politika
Socialinės atsakomybės komunikacija
Medijos ir populiarioji kultūra/Media and Popular Culture (anglų k.)
Šeimos teisė
Tarptautinė ekonomika/International economics (anglų k.)
Gerovės ekonomika
Lyderystė
Viešieji finansai
Įmonės finansų valdymas
Logistikos valdymas
Sociologija

Humanitariniai mokslai

Europa ir pasaulis naujaisiais laikais
Socialinės ir psichologinės lingvistikos įvadas
Filosofijos istorija kaip filosofinė problema
Šventojo Rašto hermeneutika

Menai

Šiuolaikinio meno kalba
Lietuvos dailės istorija
Lietuvos teatro istorija
Lietuvos architektūros istorija
Kino istorija
Vaidyba ir scenos kalba (1)
Scenos kalbos kultūra
Choreografijos meno praktika (1)
Simfoninis orkestras (1)

Fiziniai, biomedicinos ir technologijos mokslai

Bendroji ekologija
Technologijos, inovacijos ir verslumas
Informacijos vizualizacija

Multimedija ir animacija
Bitininkystė
Pievininkystė
Daržininkystė
Augalininkystė
Žemės ūkio entomologija
Fitopatologija
Žemdirbystė
Sodininkystė
Maisto chemija
Maisto saugos ir kokybės valdymo sistemos
Funkcionalusis maistas
Maisto higiena
Maisto žaliavų laikymas
Maisto prekių mokslas

2020 m. pavasario semestre studentams siūlomų B grupės dalykų sąrašas:

Kompiuterinis raštingumas

Socialiniai mokslai

Socialinė kaita
Lyčių psichologija
Žmogaus teisės ir socialinis darbas
Kritinis socialinis darbas
Globali politika (2)/Global politcs (2) (anglų k.)
Tiriamoji ir kritinė žurnalistika
Spec. kursas Nr. 1: Medijų aktualijos
JAV vidaus ir užsienio politika
Tarptautinių organizacijų vystymo politika ir strategija
Mažmeninė prekyba
Tarptautinė ekonomika
Organizacinė elgsena
Verslo mokesčiai
Buhalterinė apskaita
Rinkodara
Verslo planavimas ir vertinimas

Humanitariniai mokslai

Didžiosios pasaulio religijos
Katalikų Bažnyčios Lietuvoje istorija
Viduramžių Europa
Naujausiųjų laikų istorija/History of Modern Times (anglų k.)
Suverenumo teorijos
Frankofonijos šalių istoriniai kontekstai
Viduržemio jūros regiono istorija
Popkultūros studijos

Menai

Šokis ir judesio menas
Dizainas ir mada
Fotografija ir medijos
Modernus ir šiuolaikinis teatras
Modernioji ir šiuolaikinė architektūra
Muzikinės technologijos ir garso įrašų technika
Lietuvių muzikos istorija
Choreografijos meno praktika (2)

Fiziniai, biomedicinos ir technologijos mokslai

Duomenų bazės ir informacinės sistemos
Multimedija ir animacija
Programavimo technologijos
Kokybės valdymas
Kompiuterizuotas projektavimas
Technologijų energetinis vertinimas
Herbologija
Žemės ūkio augalų mityba
Želdinių apsauga
Maisto priedai
Biologiškai aktyvios maisto medžiagos
Maisto žaliavų perdirbimas I
Maisto žaliavų biotechnologija