A grupės dalykai

A

Pavadinimas Kodas Kreditai

Fizinių, biomedicinos ir technologijų mokslai

Analitinio mąstymo logika INFN0202 4
Aplinkotyra APLN0201 4
Astronomija (ENG) FIZN0201 4
Biologija BION0201 4
Biotechnologija BIO 0101 4
Gyvybės chemija BBK 0101 4
Informacinės visuomenės technologijos (mišrus nuotolinis) INFN0201 4
Neuromokslai NTM 0101 4
Statistika (mišrus nuotolinis) MATN0202 4
Taikomoji matematika MAT 0101 4

Humanitariniai mokslai

Antikos pasaulis ACS 0101 4
Bioetika (LT/ENG) TEON0201 4
Civilizacijos istorija (mišrus nuotolinis) (ENG) ISTN0201 4
Daugiakalbystė ir daugiakultūriškumas HMP 0101 4
Filosofija FILN0101 4
Lietuvių folkloras, tradicijos, mitologija (ENG) ETN 0101 4
Lietuvos istorija (ENG) IST 0102 4
Literatūra LLTN0203 4
Pasaulio lietuvių istorija IST 0103 4
Religijotyra (mišrus nuotolinis) TEO 0202 4
Retorika LKM 0101 4
Skaitmeninė humanitarika HMI 0101 4

Menai

Architektūra MENN0201 4
Dailė MENN0203 4
Fotografija MENN0205 4
Kinas MEN 0206 4
Medijų menas (LT/ENG) NMMN0201 4
Muzika (BMDN0201) BMDN0201 4
Muzikos estetika (MZI0101) MZI 0101 4
Teatras (mišrus nuotolinis) MENN0204 4

Socialiniai mokslai

Edukologija EDUN0201 4
Ekonomika EKON0201 4
Marketingas MAV 0101 4
Medijų studijos (ENG) VKS 0101 4
Politikos mokslai POLN0201 4
Psichologija (mišrus nuotolinis) PSIN0201 4
Socialinė gerovė (mišrus nuotolinis) SODN0201 4
Sociologija ir antropologija (ENG) SOC 0101 4
Teisė TEIN0201 4
Vadyba VADN0201 4
Verslininkystė (VAD0101) VAD 0101 4

Užsienio kalbos

Akademinė anglų kalba C1/C2 ANK 0608 6
Anglų kalba A1 ANK 0311 6
Anglų kalba A2 ANK 0312 6
Anglų kalba B1 ANK 0103 6
Anglų kalba B2 ANK 0104 6
Anglų kalba C1 ANK 0503 6
Anglų kalba C1/C2: kultūrai ir menui ANK 0617 6
Anglų kalba C1: akademinis rašymas ANK 0632 6
Anglų kalba C1: dalykinė komunikacija ANK 0640 6
Anglų kalba C1: gamtos mokslams ANK 0609 6
Anglų kalba C1: gramatika komunikacijai ANK 0504 6
Anglų kalba C1: IDKM ir daugiakalbė pedagogika ANK 0633 6
Anglų kalba C1: inžinerijai ir technologijoms ANK 0642 6
Anglų kalba C1: kompiuterijos mokslams ANK 0637 6
Anglų kalba C1: muzikai ANK 0638 6
Anglų kalba C1: pasiruošimas TOEFL ANK 0639 3
Anglų kalba C1: skaitymas ir kalbėjimas ANK 0622 6
Anglų kalba C1: tarpkultūrinė komunikacija (mišrus nuotolinis) ANK 0505 6
Anglų kalba C1: žemės ūkio mokslams ANK 0641 6
Anglų kalba humanitarams C1/C2 ANK 0624 6
Arabų kalba 1 lygis ARK 0315 6
Arabų kalba 2 lygis ARK 0316 6
Arabų kalba 3 lygis ARK 0317 6
Danų kalba A1 DAN 0311 6
Danų kalba A2 DAN 0312 6
Estų kalba A1 EST 0311 6
Hebrajų kalba 1 lygis HBKN0311 5
Integruotas kultūros ir anglų kalbos kursas, B1 ANK 0627 6
Integruotas kultūros ir anglų kalbos kursas, B2 ANK 0628 6
Ispanų kalba A1 ISK 0311 6
Ispanų kalba A2 ISK 0312 6
Ispanų kalba B1.1 ISK 0316 6
Ispanų kalba B1.2 ISK 0317 6
Ispanų kalba B2 ISK 0314 6
Italų kalba A1 ITA 0311 6
Italų kalba A2 ITA 0312 6
Italų kalba B1.1 ITA 0316 6
Italų kalba B1.2 ITA 0317 6
Italų kalba B2 ITA 0314 6
Japonų kalba 1 lygis JAP 0311 6
Japonų kalba 2 lygis JAP 0312 6
Japonų kalba 3 lygis JAP 0313 6
Kinų kalba 1 lygis KIN 0311 6
Kinų kalba 2 lygis KIN 0312 6
Kirgizų kalba A1.1 KIR 03111 3
Korėjiečių kalba 1 lygis KOR 0311 6
Korėjiečių kalba 2 lygis KOR 0312 6
Latvių kalba A1 LAT 0311 6
Latvių kalba, A1.1 LAT 0313 3
Latvių kalba, A1.2 LAT 0314 3
Lenkų kalba A1 LEN 0311 6
Lenkų kalba A2 LEN 0312 6
Lenkų kalba B1.1 LEN 0315 6
Lenkų kalba B1.2 LEN 0316 6
Lietuvių gestų kalba, 1 lygis (LGK0315) LGK 0315 6
Lietuvių gestų kalba, 2 lygis (LGK0316) LGK 0316 6
Lotynų kalba 1 lygis LOT 0311 6
Lotynų kalba 2 lygis LOT 0312 6
Naujojo Testamento graikų kalba GRKN0313 5
Norvegų kalba A1 NOR 0311 6
Norvegų kalba A2 NOR 0312 6
Norvegų kalba B1.1 NOR 0315 6
Norvegų kalba B1.2 NOR 0316 6
Norvegų kalba B2 NOR 0314 6
Politikos anglų kalba C1/C2 (mišrus nuotolinis) ANK 0615 6
Prancūzų kalba A1 PRC 0311 6
Prancūzų kalba A2 PRC 0312 6
Prancūzų kalba tarptautiniam DELF egzaminui, B1 PRC 0319 6
Prancūzų kalba tarptautiniam DELF egzaminui, B2 PRC 0320 6
Rusų kalba A1 RUS 0311 6
Rusų kalba A2 RUS 0312 6
Rusų kalba B1.1 RUS 3017 6
Rusų kalba B1.2 RUS 3018 6
Rusų kalba B2 RUS 0314 6
Rusų kalba, C1 RUS 0319 6
Senoji hebrajų kalba HBK 0313 5
Senoji islandų kalba SIK 0311 3
Šiuolaikinė hebrajų kalba, A1.1 lygis SHK 0311 3
Šiuolaikinė hebrajų kalba, A1.2 lygis SHK 0312 3
Suomių kalba A1 SMK 0311 6
Suomių kalba A2 SMK 0312 6
Suomių kalba B1.1 SMK 0313 6
Suomių kalba B1.2 SMK 0315 6
Švedų kalba, A1 ŠKL 0311 6
Švedų kalba, A2 ŠKL 0312 6
Švedų kalba, B1.1 ŠKL 0315 6
Švedų kalba, B1.2 ŠKL 0316 6
Tobulink anglų kalbą A1-A2 ANK 0636 12
Tobulink anglų kalbą A2-B1 ANK 0634 12
Tobulink anglų kalbą B1-B2 ANK 0635 12
Turkų kalba, A1 TRK 0311 6
Turkų kalba, A2 TRK 0312 6
Turkų kalba, B1.1 TRK 0316 6
Turkų kalba, B1.2 TRK 0317 6
Ukrainiečių kalba A1.1 UKR 0311 3
Verslo anglų kalba C1/C2 ANK 0601 6
Vokiečių kalba, A1 VKL 0311 6
Vokiečių kalba, A2 (mišrus nuotolinis) VKL 0312 6
Vokiečių kalba, B1.1 VKL 0316 6
Vokiečių kalba, B1.2 VKL 0317 6
Vokiečių kalba, B2 VKL 0314 6

Užsienio kalbų pogrupis

Iš užsienio kalbų pogrupio, kurį sudaro privalomi anglų kalbos bei kitų Universitete dėstomų užsienio kalbų studijų dalykai, studentas turi pasirinkti ne mažiau kaip 12 kreditų ir ne daugiau kaip 24 kreditus:

  • studentai, Universitete pradėję studijuoti anglų kalbą nuo aukštesnio nei A1 lygio, turi pasiekti akademinės anglų kalbos C1 lygį;
  • studentai, pradėję studijuoti anglų kalbą nuo A1 lygio arba įstoję į Universitetą 2015 m. ir anksčiau, turi pasiekti akademinės anglų kalbos B2 lygį;
  • studentai, pradėję studijuoti Universitete ir turintys akademinės anglų kalbos C1 lygio kompetencijas, privalo studijuoti anglų kalbos aukštesnį lygį arba kitas užsienio kalbas, kurių apimtis ne mažesnė kaip 12 kreditų. Likusius laisvus kreditus gali panaudoti pasirinkę aukštesnio nei C1 lygio anglų kalbos studijas, kitų užsienio kalbų studijas arba laisvai pasirenkamus studijų dalykus.