Muzikinio ugdymo dimensijos

Tyrimų kryptys

Šį klasterį apibūdina tarpdiscipliniškumas. Mokslininkai siekia tyrimų dermės dviejų veiklos sričių sankirtoje: muzikinės kultūros plėtotės ir ugdymo dimensijų apibrėžimuose. Tokių tyrimų dimensijos yra bent kelios: individualiame, organizacijos, instituciniame lygmenyse, taip pat ir nacionalinės bei  tarptautinės muzikinės kultūros plėtotės lygmenyje.

Šiame klasteryje susibūrę mokslininkai sieks miesto, regioninės bei nacionalinės muzikinio ugdymo ir muzikos mokytojų rengėjų reikmių ir galimybių tyrimų savitumo, atsižvelgiant į kultūrinę, mokslinę bei pedagoginę Muzikos Akademijos lokalizaciją bei paveldą.

Orientuojamasi į tyrimus praktikos tobulinimui, perspektyvų įžvalgai bei pasaulinių tendencijų įvertinimui studijų kokybės tobulinimo bei tyrimų kokybės užtikrinimo perspektyvoje.

Klasterio nariai